Articole

Un rezumat al literaturii recente (2007-2017) privind efectele neurologice ale radiațiilor de radiofrecvență

în 10.09.2022
Henry Lai
Departamentul de bioinginerie, Universitatea din Washington, Seattle, WA 98195, SUA (Hlai@u.washington.edu).
În „Comunicații mobile și sănătate publică” Markov, M. (ed.), CRC Press, Boca Raton, FL, 2018, Capitolul 8, pp.187-222.

Introducere

Efectele neurologice sunt cauzate de modificările sistemului nervos. Factorii care acționează direct sau indirect asupra sistemului nervos provocând modificări morfologice, chimice sau electrice ale sistemului nervos pot duce la efecte neurologice. Manifestarea finală a acestor efecte poate fi văzută ca modificări psihologice / de comportament, de exemplu, memorie, învățare și percepție. Sistemul nervos este un organ electric. Astfel, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că expunerea la câmpuri electromagnetice ar putea duce la modificări neurologice. Modificări morfologice, chimice, electrice și de comportament au fost raportate la animale și celule după expunerea la câmpuri electromagnetice neionizante (EMF) pe o gamă de frecvențe. Consecințele modificărilor fiziologice ale sistemului nervos sunt foarte greu de evaluat. În prezent nu înțelegem destul de bine cum funcționează și reacționează sistemul nervos la tulburările externe. Sistemul nervos extrem de flexibil ar putea compensa cu ușurință tulburările externe. Pe de altă parte, consecința tulburărilor neuronale este, de asemenea, dependentă de situație. De exemplu, o modificare indusă de EMF în activitatea electrică a creierului ar putea duce la consecințe diferite, în funcție de faptul dacă o persoană se uită la televizor sau conduce o mașină.

Prezentăm mai jos un rezumat al literaturii de cercetare asupra efectelor neurologice ale expunerii la radiații de radiofrecvență (RFR), o parte din spectrul EMF care este utilizat în comunicările wireless, publicată în perioada 2007 - 2017. Baza de date a fost obținută cercetând bibliografia Medline și bineînțeles nu include toate lucrările relevante publicate în acea perioadă.

Studiile

Există multe studii noi pe subiecți umani. Multe dintre ele sunt despre schimbări în activitățile electrice ale creierului după expunerea la radiațiile telefonului mobil. Bak et al (2010) (Sistemul global pentru Comunicare mobilă (GSM) 935 MHz, impulsuri 217 Hz, 20 min, 0,0052 mW / cm2) a prezentat efecte asupra potențialelor creierului legate de evenimente. Maganioti și colab. (2010) (900 MHz și 1800 MHz, 45 min) a raportat în plus că RFR a afectat componentele specifice genului ale potențialelor legate de evenimente (a se vedea, de asemenea, Hountala și colab., 2008). Croft și colab. (2008) (GSM 895 MHz, modulat la 217 Hz, 0,11 W / kg peste 10 gm țesut, 30 min) au raportat modificări ale puterii undei alfa pe electroencefalogramă (EEG). Aceștia (Croft și colab., 2010) au mai raportat că efectele diferă între sistemele de transmisie a telefoanelor mobile 2-G și 3-G (2-G 894,6 MHz modulație 217-Hz, 0,7 W / kg peste 10 g țesut; semnal modulat 3-G 1900-MHz, 1,7 W / kg peste 10 gm țesut; 55 min) privind activitatea alfa în repaus la adulți tineri. Au observat efecte după expunerea la radiații ale telefonului mobil 2G, dar nu și la 3G, în timp ce Leung și colab. (2011) (condiții similare cu Croft și colab. (2010)) au constatat efecte similare pe EEG (răspunsuri ERD / ERS întârziate ale puterii alfa), atât cu radiații 2G cât și cu radiații 3G. Cu toate acestea, este dificil să se compare condițiile de expunere la 2G și 3G cu diferite distribuții SAR și ale energiei. Ghosn și colab. (2015) (GSM 900 MHz, vârf al ratei de absorbție specifice (SAR) 0,93 W / kg, 26 min) a raportat, de asemenea, banda alfa afectată de EMF GSM pe EEG al unui subiect uman în repaus. Lustenberger și colab. (2013) (RFR de 900 MHz cu impulsuri de 500 msec, vârful spațial SAR 0,15 W / kg peste 10 g țesut) a găsit o activitate crescută a undelor lente la om în timpul expunerii la RFR modulate prin impulsuri spre sfârșitul perioadei de somn. Vecchio și colab. au raportat că RFR de la telefonul mobil a afectat EEG și nivelul sincronizării neuronale transmis prin cuplarea funcțională inter-emisferică a ritmurilor EEG (Vecchio și colab., 2007) (Semnal GSM la 902,4 MHz, modulări 8,33 și 217 Hz, SAR maxim 0,5 W / kg, 45 min) și desincronizarea modulată în funcție de evenimente a ritmurilor alfa și eficiență neuronală îmbunătățită a cortexului uman (Vecchio și colab., 2012a) (condiții de expunere identice cu Vecchio și colab., 2007). Naziroğlu și Gümral (2009) (2450 MHz pulsat la 217 Hz, 1,73 W / kg, 60 min / zi timp de 28 de zile) a raportat o schimbare semnificativă a vârfurilor corticale de pe EEG la șobolani după expunerea cronică la RFR. Expunerea la RFR a modulat fluctuațiile spontane de joasă frecvență în unele regiuni ale creierului (Lv și colab., 2014a) (2573 MHz, SAR spațial 0,9 și 1,07 W / kg peste 10 gm țesut, 30 min) și tipare de sincronizare a activării EEG pe întregul creier (Lv și colab., 2014b) (expunere în condiții similare cu Lv și colab., 2014a) la om. O constatare interesantă este că RFR ar putea interacționa cu activitatea focarelor epileptice ale creierului la pacienții epileptici (Tombini și colab., 2013; Vecchio și colab., 2012b). Roggeveen și colab. (2015 a, b) (1929.1 - 1939.7 MHz, 0,69 W / kg, 15 min) a raportat modificări semnificative în mai multe benzi ale EEG uman și detectarea vârfurilor de radiații la expunerea la RFR ale unui telefon mobil 3G. Aceste efecte au fost observate doar atunci când telefonul era așezat la ureche și nu pe inimă. Yang și colab. (2017) a raportat o reducere a spectrului de putere în benzile alfa și beta în regiunile corticale frontale și temporale ale oamenilor expuși radiațiilor telefonice celulare cu evoluție pe termen lung (LTE). Cu toate acestea, niciun efect semnificativ asupra EEG uman nu a fost raportat de Perentos și colab. (2007) (CW RFR 15 min, RFR pulsat 15 min) și Trunk și colab. (2013) (1947-MHz 3G Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), 1,75 W / kg la 2 cm de suprafața capului manechinului, 30 min), Trunk și colab. (2014) (1947-MHz semnale UMTS 3G, vârf SAR 1,75 W / kg, 15 min)) și Kleinlogel și colab. (2008 a, b) ( UMTS 1950 MHz (SAR 0,1) și 1 W / kg) și GSM cu impulsuri de 900 MHz (1 W / kg), ~ 30 min), de asemenea, nu au raportat efecte semnificative asupra potențialul legat de EEG și de evenimente la om după expunerea la RFR  de la telefonul mobil. Mai mult, Krause și colab. (2007) (902 MHz cu undă continuă (CW) sau cu impuls la 217 Hz, puls lățime 0,577 msec, medie SAR 0,738 W / kg peste 10 gm țesut, vârf 1,18W / kg) nu a raportat vreun efect semnificativ al radiației telefonului mobil asupra activității oscilatorii cerebrale și Inomata-Terada și colab. (2007) (800 MHz Division Multiple Access (TDMA), 0,054 W / kg peste 10 gm de țesut, 30 min) a concluzionat că radiațiile telefonului mobil nu afectează activitatea electrică a cortexului motrice.

Există studii asupra efectelor radiației telefonului mobil asupra EEG în timpul somnului. Hung et al. (2007) a raportat modificări ale EEG în timpul somnului (GSM 900 MHz, SAR peste 10 gm de țesut a variat de la <0,001 - 0,133 W / kg, în funcție de poziția telefonului mobil în timpul somnului), Loughran și colab. (2012) (894,6 MHz modulat cu impuls la 217 Hz, SAR spațial maxim 0,674 W / kg peste 10 g de țesut, 30 min înainte de somn), Lowden și colab. (2011) (GSM 884 MHz, vârf SAR spațial 1,4W / kg, cu 3 ore înainte de somn), Regel și colab. (2007) (semnal GSM 900 MHz modulat în impulsuri, 0,2 sau 5 W / kg, cu 30 min înainte de somn), și Schmid și colab. (2012 a, b) (900 MHz modulat la 2 Hz, 2 W / kg). Fritzer și colab. (2007) nu au raportat niciun efect semnificativ (GSM 900 cu modulații 2, 8, 217, 1733 Hz), SAR maximă în cap 1 W / kg, în timpul somnului), Mohler și colab. (2010, 2012) ( fără detalii despre condițiile de expunere) și Nakatani-Enomoto et al. (2013) (W-Code-Division Multiple Access (CDMA), SAR peste 10 g țesut în cap și creier 1,52 și 0,13 W / kg, respectiv 3 ore). Loughran și colab. (2012) a furnizat o concluzie interesantă în lucrarea lor: „Aceste rezultate confirmă constatările anterioare ale emisiilor de tip telefon mobil care afectează EEG în timpul mișcării rapide a ochilor (somnul REM). Este important să se precizeze că și acest efect de nivel scăzut este sensibil la variabilitatea individuală. Mai mult, acest lucru indică faptul că „rezultatele negative anterioare nu sunt dovezi puternice pentru lipsa unui efect ...” Mai recent, Lustenberger și colab. (2015) (900 MHz, 2 Hz puls, SAR spațială maximă 2 W / kg peste 10 gm țesut, 30 min) a raportat creșteri datorate expunerii la RFR pulsate în intervalul de frecvență EEG delta-theta în mai multe zonele fronto-centrale  ale creierului la om în timpul somnului non-REM. Creșterea duratei somnului REM (Pelletier și colab., 2013) (CW 900 MHz, 1 V / m, 0,0001 - 0,0003 W / kg, 5 săptămâni) și creșterea duratei și frecvenței somnului cu unde lente (Pelletier și colab., 2014) (condiții de expunere la fel ca Pelletier et al., 2013) au fost raportate la șobolani în curs de dezvoltare după expunerea cronică la RFR. Mohammed și colab. (2013) a raportat o perturbare a EEG în timpul somnului REM la șobolan, după expunerea pe termen lung (1 oră / zi timp de 1 lună) la RFR modulată de 900 MHz.

Studiile asupra efectelor RFR asupra barierei hematoencefalice au continuat. Creșterea permeabilitățiibarierei hematoencefalice la animale după expunerea la RFR a fost raportată pentru prima dată în anii '70. Astfel de modificări ar putea duce la intrarea substanțelor toxice în creier. Pe de altă parte, posibilitatea utilizării RFR pentru a deschide bariera hematoencefalică pentru a facilita pătrunderea medicamentelor terapeutice în creier a fost de asemenea explorată. În ultimul deceniu, grupul Salford din Suedia a continuat să confirme descoperirile lor anterioare privind permeabilitatea barierei hematoencefalice și moartea celulelor creierului (Eberhardt și colab., 2008, Nittby și colab., 2008a, 2009). Efectele au fost observate după o singură expunere (2 ore) la RFR la SAR scăzut (0,00012-0,12 W / kg). Între timp, există mai multe studii care raportează efectele RFR asupra barierei hematoencefalice. Sirav și Seyhan (2009, 2011) au raportat o permeabilitate crescută a barierei hematoencefalice la șobolan după o expunere de 20 de minute la undă continuă de 900 MHz și RFR 1800 MHz. SAR-urile din studiul 2011 au fost 0,00426 W / kg pentru 900 MHz și 0,0014 W / kg pentru 1800 MHz. Interesant, efectul a fost observat doar la masculi și nu șobolani femele. Într-un studiu mai recent, Sirav și Seyhan (2016) au studiat efectele cu impulsuri modulate (217 Hz, 557 ìs) RFR 900-MHz și 1800-MHz la 0,02 W / kg. Au raportat o creștere a permeabilității barierei hematoencefalice la șobolani masculi după 20 de minute de expunere la RFR pulsat de 900 MHz sau 1800 MHz, în timp ce s-a constatat un efect  la șobolanii femele numai după expunerela câmpul de 900 MHz. Tan și colab. (2015) a raportat, de asemenea, o creștere a permeabilității barierei hematoencefalice la șobolani după expunere repetată (14 sau 28 zile, 3 ore / zi) la un câmp de 900 MHz (SAR la creier 2 W / kg). Ei au sugerat implicarea semnalului mkp-1 / kinazei reglate prin semnal extracelular (ERK) pentru efect. Wang LF și colab. (2015), folosind un model in vitro, a raportat lărgirea joncțiunilor de ocluzie în celulele ECV304 și astrocite. Autorii au presupus implicarea factorului de creștere al endoteliului vascular (VEGF) / calea Flk-1-ERK în acest efect. Există o serie de experimente aferente pe subiecți umani efectuate de către Söderqvist și colab. (2009 a, b, c). Autorii au raportat o scurgere la bariera hematolichidiană și nu la bariera hematoencefalică la subiecții expuși la radiații de la telefonul mobil sau cel fără fir. Există studii care nu au raportat un efect semnificativ al expunerii la RFR asupra barierei hematoencefalice. Kumlin și colab. (2007) nu au raportat moartea celulelor neuronale și modificarea semnificativă a barierei hematoencefalice la șobolani tineri după expunere la RFR (900 MHz, 0,3-3 W / kg, 2 ore / zi, 5 zile / săptămână, 5 săptămâni). de Gannes și colab.(2009) nu a raportat niciun efect semnificativ asupra permeabilității barierei hematoencefalice și apoptozei celulelor cerebrale la șobolani după o expunere de 2 ore la GSM 900 MHz la SAR cerebrală de 0,14 și 20 W / kg. Finnie și colab. (2009a, b), de asemenea, nu a raportat niciun efect semnificativ asupra barierei hematoencefalice (pe baza expresiei proteinei cu funcția de „canal pentru apă” AQP-4) la șoareci după expunerea la RFR (900MHz, 4 W / kg, 60 min sau 60 min / zi, 5 zile / săptămână timp de 104 săptămâni). Mai recent, Poulletier deGannes și colab. (2017) nu a raportat nicio modificare semnificativă a barierei sânge-creier și degenerare neuronală la șobolani după o singură expunere (2 ore) sau expunere repetată (2 h / zi, 5 zile / săptămână timp de 4 săptămâni) la semnale GSM-1800 și UMTS-1950 s până la un  SAR mediu la nivelul creierului de 13 W / kg. În orice caz, o creștere a scurgerii de albumină a fost observată la 50 de zile de la expunere la creierul șobolanilor expuși în mod repetat la ambele semnale RF la 13 W / kg. În ceea ce privește „neuronii întunecați” din creierul șobolanilor expuși la RFR raportat de Salford și colab. (2003), care se pare că sunt legate de modificarea barierei hematoencefalice. Există cinci studii care arată o creștere a numărului neuronilor întunecați (Eberhardt și colab., 2008; Kerimoğlu și colab., 2016a; Köktürk și colab., 2013; Jorge-Mora și colab., 2013; Odaci și colab., 2016), dar pe de altă parte de Gannes et al. (2009), Grafström și colab. (2008) și Masuda și colab. (2009) nu au observat un astfel de efect în creierul animalelor expuse la RFR.

Un grup de studii asupra astrocitelor și microgliei se referă la bariera hematoencefalică. Acestea sunt celule din bariera bariera hematoencefalică care susțin celulele endoteliale care formează bariera. Efectele RFR asupra acestor celule pot afecta funcția barierei hematoencefalice.Efectele astrocitelor induse de RFR au fost raportate de Ammari și colab. (2008a, 2010), Brillaud și colab. (2007), Choi și Choi (2016), Liu și colab. (2012), Lu și colab. (2014), Maskey și colab. (2010b,2012), și Zhao și colab. (2007), în timp ce Bouji și colab.. (2012),Chen și colab. (2014), Kumari și colab. (2017) și Watilliaux și colab. (2011) nu au raportat niciun efect semnificativ. În studiile asupra microgliei, Hao și colab. (2010), He și colab. (2016), Lu și colab. (2014) și Yang et al. (2010) a raportat efecte ale expunerii la RFR, în timp ce Finnie et al nu au raportat niciun efect semnificativ. (2010), Hirose și colab.(2010) și Watilliaux și colab. (2011).

Există studii asupra efectelor radiației telefonului mobil și asupra sistemului auditiv. Cele mai multe cercetări (Bhagat și colab., 2016; Gupta și colab., 2015; Kwon 2009, 2010a, b; Parazzini și colab., 2009; Stefanics și colab., 2007, 2008) nu au raportat niciun efect, ceea ce confirmă studiile de dinainte de 2007 în acest domeniu. Cu toate acestea, există două studii ale lui Kaprana și colab. (2011) și Khullar și colab. (2013) care prezintă efecte asupra răspunsului auditiv al trunchiului cerebral, două lucrări de Panda și colab. (2010, 2011) care au concluzionat: „Utilizarea de telefonie mobilă GSM și CDMA pe termen lung și intensiv poate provoca leziuni ale cohleei, precum și cortexului auditiv.”, iar un studiu (Mandalà și colab., 2014) a observat efecte asupra răspunsului nervului cohlear evocat auditiv. Maskey și Kim (2014) au raportat o  scădere a neurotrofinelor care sunt importante în reglarea supraviețuirii neuronilor complexului olivar superior, componentă neuronală a sistemului auditiv, la șoareci după expunerea cronicăla RFR. Velayutham și colab. (2014) au raportat pierderi de auz la utilizatorii de telefoane mobile și Sudan și colab. (2013) au observat asocieri slabe între utilizarea telefonului mobil și pierderea auzului la copii cu vârsta de 7 ani. Aceste efecte nu pot fi cauzate de radiații. Cu toate acestea, există un studiu (Seckin et al., 2014) care prezintă daune structurale la cohleea șobolanului după expunerea prenatală la RFR. Și Ozgur și colab. (2015) a raportat degenerarea neuronală în nucleul cohlear al sistemului auditiv la șobolan după expunerea cronică la RFR. Kwon și colab. (2010a) au raportat că pe termen scurt expunerea la radiațiile telefonului mobil nu a afectat semnificativ transmiterea stimulilor senzoriali de la cohlee la creierul mijlociu de-a lungul căilor auditive ale nervului auditiv și ale creierului, iar (Kwon și colab., 2010b) nu au raportat niciun efect semnificativ asupra memoriei senzoriale auditive la copii. Mai mult, recent, Çeliker și colab. (2017), de asemenea, nu a raportat nicio schimbare semnificativă a răspunsurilor  trunchiului cerebral auditiv, ci creșterea degenerării neuronale și a apoptozei în nucleul cohlear la șobolanii expuși la un câmp de 2100 MHz timp de 30 de zile.

Există mai multe studii care au arătat modificări neurologice la om după utilizarea de dispozitive wireless, dar se pare că aceste schimbări nu au fost cauzate de expunerea la radiații. Abramson și colab. (2009) a raportat modificări ale funcțiilor cognitive la adolescenții tineri. („Acuratețea memoriei de lucru a fost mai deficitară, timpul de reacție pentru o sarcină simplă de învățare mai scurt, timpul de răspuns al învățării asociative este mai scurt și precizia mai deficitară la copiii care raportează mai multe apeluri vocale pe telefonul mobil”). Arns și colab. (2007) au observat o atenție mai concentrată la utilizatorii frecvenți de telefoane mobile, care a fost probabil un „efect de antrenament cognitiv”. Yuan și colab. (2011) au raportat modificări morfologice în creierul adolescenților cu „tulburare de dependență de internet”.

Există mai multe studii care arată efectele diferențiale ale diferitelor forme de undă. Aceasta este o premisă importantă în înțelegerea modului în care EMF interacționează cu organismele vii. Croft și colab. (2010) a raportat că radiațiile de la telefonul mobil 2G, dar nu și 3G, au afectat EEG în repaus. Hung et al. (2007) au arătat că RFR modulat de 2, 8, 217 Hz a afectat diferit somnul. Lopez-Martin și colab. (2009) au raportat că RFR modulat și nemodulat a avut efecte diferite asupra genei

expresie în creier. Nylund și colab. (2010) a constatat că diferite frecvențe purtătoare (900 MHz în comparație cu 1800 MHz) au avut efecte diferite asupra expresiei proteinelor. Schmid și colab. (2012a) a concluzionat că „componentele de frecvență de modulare (ale RFR) dintr-un interval fiziologic pot fi suficiente pentru a induce modificări ale EEG în somn”. Mohammed și colab. (2013) au raportat că spectrul de putere EEG în timpul somnului REM este mai susceptibil la RFR modulat decât somnul cu undă lentă (SWS). Schneider și Stangassinger (2014) au raportat diferite efecte ale EMF de 900 MHz și 1,966 GHz asupra funcțiilor de memorie socială la șobolan. Zhang și colab. (2008) a raportat că o expunere intermitentă la RFR a avut un efect mai puternic asupra expresiei genice din creier decât expunerea continuă. Se pare că modularea cu frecvență extrem de joasă (ELF) joacă un rol important în cauzarea efectelor biologice ale RFR. Se pot găsi multe studii care arată aceleași efecte neurologice ale RFR descrise mai sus la animalele expuse la câmp electromagnetic cu o frecvență extrem de joasă (ELF EMF), de exemplu, Carrubba și colab., 2007, 2010; Cook și colab., 2009; Cui și colab., 2012; Perentos și colab., 2008. Aceasta este de o importanță considerabilă, deoarece toate semnalele de telefon mobil sunt modulate de componente de joasă frecvență. Mai mult, efectele pot depinde și de frecvența de modulare. Bawin și colab. (1975) a raportat o creștere a efluxului de ioni de calciu din țesutul creierului la pui după 20 min de expunere la RFR de 147 MHz (1 până la 2 mW / cm2). Efectul a avut loc atunci când radiația a fost modulată sinusoidal în amplitudine la 6, 9, 11, 16 sau 20 Hz, dar nu la frecvențe de modulare de 0, 0,5, 3, 25 sau 35 Hz. Blackman și colab. (1979) a mai raportat o „fereastră a frecvenței de modulare” în efluxul de ioni de calciu indus de RFR din țesutul creierului.

În ceea ce privește efectele neurologice ale RFR, există multe lucrări publicate în ultimul deceniu care indică faptul că stresul oxidativ a jucat un rol în efectele observate: Akbari et al., 2014; Bodera și colab., 2015; Cetin și colab., 2014; Dasdag și colab., 2009, 2012; Del Vecchio și colab., 2009a, b; Deshmukh și colab., 2013a; Dragicevic și colab., 2011; Eser și colab., 2013; Gao și colab., 2013; Ghazizadeh și Naziroglu, 2014; Hidisoglu și colab., 2016; Hu S. și colab., 2014; Hu și colab., 2016; İkinci și colab., 2016; Imge și colab., 2010; Jing și colab., 2012; Kerimoğlu și colab., 2016a, b; Kesari și colab., 2011; Kim JY și colab., 2017; Liu și colab., 2011; Maaroufi et al., 2014; Megha și colab., 2012; Meral și colab., 2007; Motawi și colab., 2014; Narayanan și colab., 2014; Nazıroğlu și Gümral, 2009; Nazıroğlu și colab., 2012; Nirwane et al., 2016; Othman și colab., 2017; Qin și colab., 2014; Saikhedkar și colab., 2014; Sharma și colab., 2017; Shehu și colab., 2016; Sokolovic și colab., 2008; Varghese și colab., 2017; Xu și colab., 2010; Yang și colab., 2010. (Dragicevic și colab. (2011) au raportat o scădere a producției de radicali liberi mitocondriali în hipocampul și cortexul cerebral al șoarecului după expunerea la RFR.) A existat un studiu (Poulletier de Gannes și colab., 2011) care nu a găsit niciun stres oxidativ semnificativ în celulele creierului după expunerea la semnalul EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution). Kang și colab. (2014) au raportat că „nici doar radiațiile RF combinate, nici radiațiile RF combinate cu menadiona sau cu H2O2 nu influențează nivelul speciilor de oxigen reactiv intracelular (ROS) în celulele neuronale.” Rolurile de mediere ale radicalilor liberi celulari și nivelul oxidativ asupra efectelor biologice ale EMF sunt interesante de cercetat. Interesant este că există un studiu (Cao și colab., 2015) care arată că RFR interacționează cu ritmicitatea circadiană asupra proceselor antioxidative la șobolan.

O problemă importantă care a fost dezbătută pe larg în mass-media este dacă copiii sunt mai vulnerabili la efectul radiațiilor telefonului mobil decât adulții? Afirmația că copiii au cranii mai subțiri și astfel absorb mai multă energie nu este valabilă. Și premisa că capul unui copil absoarbe mai multă energie de la un telefon mobil este, de asemenea, discutabilă. Este foarte posibil ca modelul distribuției energiei absorbite de la telefonul mobil către cap este diferită semnificativ între un copil și un adult (cf. Christ și Kuster, 2005; Christ și colab. 2010; Gandhi și colab. 2012). Date științifice despre împrejurarea dacă un copil este mai vulnerabil din punct de vedere biologic la radiațiile telefonului mobil sunt puține. Există mai multe studii care indică faptul că animalele (inclusiv oamenii) de diferite vârste răspund diferit la radiațiile telefonului mobil. Bouji și colab. (2012) au raportat diferențe referitor la neuroimunitate, stres și răspunsuri comportamentale la semnalele GSM între șobolanii „adulți tineri” (6 săptămâni) și cei de „vârsta mijlocie” (12 luni). Croft și colab. (2010) a arătat că semnalele GSM a afectat anumite activități electrice ale creierului la subiecți adulți tineri umani (19-40 de ani), dar nu și la adolescenți (13-15 ani) sau vârstnici (55-70 ani). Leung și colab. (2011 a raportat că, la un test cognitiv, performanța a fost afectată de semnalul GSM la adolescenți, dar nu la subiecți umani tineri sau bătrâni. Noor și colab. (2011) au raportat diferențe în materie răspunsuri neurochimice la RFR de 900 MHz între șobolani adulți și tineri. Și Vecchio și colab. (2010) au constatat diferențe în activitățile electrice ale creierului între subiecții umani tineri și vârstnici care răspund la semnale GSM. Trebuie subliniat faptul că, deși aceste studii au raportat că efectul radiației telefonului mobil variază în funcție de vârstă, acest lucru nu implică neapărat faptul că copiii sunt mai vulnerabili la radiațiile telefonului mobil decât adulții. Există mai multe lucrări care arată efectele expunerii la RFR în perioadele perinatale privind dezvoltarea și funcțiile sistemului nervos (Aldad și colab., 2012; Bas și colab., 2013; Cetin și colab., 2014; Daniels și colab. 2009; Divan și colab., 2008, 2011, 2012; Erdem Koç și colab., 2016; Gao și colab., 2013; Haghani și colab., 2013; Kinkinci și colab., 2013; Jing și colab., 2012; Kokturk și colab., 2013; Lee și Yang, 2014; Odaci și colab., 2008, 2013, 2016; Othman și colab., 2017; Ragbetli e al., 2010; Razavinasab și colab., 2016; Zareen et alii., 2009; Zhang și colab., 2015). Aceste studii indică vulnerabilitatea dezvoltării sistemului nervos la RFR. Cerebelul pare a fi o structură deosebit de vulnerabilă la expunere (Eser și colab. 2013; Haghani și colab., 2013; Kokturk și colab., 2013; Odaci și colab., 2016; Ragbetli et al., 2010). Chen și colab. (2014) au raportat că expunerea la RFR cu o frecvență de 1818 MHz a afectat creșterea numărului de axoni la celule stem embrionare, care joacă un rol esențial în dezvoltarea creierului. Mai recent, Xu și colab. (2017) a raportat că efectul expunerii la un câmp de 1800 MHz asupra proliferării celulelor stem și progenitoare în hipocampul de șoarece a depins de vârsta animalului. Celulele stem joacă un rol important în dezvoltarea embrionară. De asemenea, se pare că sunt foarte sensibile la curentul electric, în special în migrația lor în organism în timpul organogenezei. S-a sugerat că curentul electric poate fi utilizat ca ghid al migrației celulelor stem pentru tratamentul bolilor neurodegenerative (Feng et al., 2017). Pe de altă parte, perturbarea celulelor stem prin curenții electrici induși ai câmpurilor electromagnetice pot provoca defecte în perioada de dezvoltare pre și postnatală. Acest lucru poate apărea la intensități mici ale câmpului. Într-adevăr, există raportări ale efectelor câmpurilor magnetice și electrice cu frecvență extrem de joasă (ELF) asupra celulelor stem (Bai și colab., 2013; Choi și colab., 2014; Cho și colab., 2012; Kim și colab., 2013; Takahashi și colab., 2017). ELF EMF este mai mult eficientă în generarea curenților electrici induși.

Cu privire la aceste modificări fiziologice din creier, ce efecte comportamentale au fost raportate? Datele sunt rezumate în tabelele de mai jos.

Tabelul 1. Efectele comportamentale ale radiațiilor de radiofrecvență

Studii la om care au arătat efecte comportamentale:

Comportament studiat / Rezultate

Condiții experimentale

Danker-Hopfe și colab. (2015)

Somnul persoanelor afectat diferit - arătând și îmbunătățiri și deteriorări.

GSM 900 MHz și Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)/UMTS, în timpul somnului

de Tommaso și colab. (2009)

Reducerea excitării comportamentale

GSM 900 MHz, 10 min

Deniz și colab. (2017)

Atenție mai slabă la grup cu expunere ridicată

Scăzut (<30 min / zi) față de maxim (> 90 min / zi) expunere la radiații de la telefonul mobil

Hung și colab. (2007)

Latența somnului

GSM 900 MHz cu modulații de 2, 8 sau 217-Hz, 30 min

Leung și colab. (2011)

Funcții cognitive

Radiații de telefon mobil 2G și 3G, 10 min

Luria și colab. (2009)

Memorie de lucru spațială (într-un studiu ulterior (Hareuveny et al., 2011), autorii au indicat că unele dintre efectele observate pot să nu fie legate de expunerea la RFR.)

Telefon GSM, 60 min

Lustenberger și colab. (2013)

Îmbunătățirea performanței sarcinii motorii dependente de somn

0,25-0,8 Hz RFR cu impulsuri de 900 MHz, toată noaptea

Mortazavi și colab. (2012)

Scăderea timpului de reacție

Radiația telefonului mobil, 10 min

Mortazavi și colab. (2013)

Scăderea timpului de reacție; performanța memoriei pe termen scurt mai slabă

Expunerea profesională la radiațiile radarelor militare

Movvahedi și colab. (2014)

O memorie pe termen scurt mai bună la elevii din școlile elementare

Radiația telefonului mobil, 10 min

Redmayne și colab. (2013)

Stare de bine

Utilizarea telefonului mobil și a telefonului fără fir

Regel și colab. (2007)

Funcții cognitive

Semnal GSM 900 MHz modulat prin impulsuri, 0,2 sau 5 W / kg, 30 min

Schoeni și colab. (2015)

O modificare a performanței memoriei

Pe baza duratei cumulate a utilizării telefonului wireless și a dozei de EMF RF într-un an (GSM și UMTS)

Thomas și colab. (2010)

Probleme generale de comportament la adolescenți

RFR măsurat cu un dozimetru personal peste 24 de ore

Vecchio și colab. (2012a)

Performanțe mai bune la un test cognitiv-motor

Semnal GSM la modulații de 902,4 MHz, 8,33 și 217 Hz, vârf SAR 0,5 W / kg, 45 min

Vecchio și colab. (2012b)

Procesele cognitiv-motorii îmbunătățite la pacienții epileptici

Radiația telefonului mobil GSM, 45 min

Vecsei și colab. (2013)

Scăderea percepției durerii termice

Radiația telefonului mobil UMTS, 1,75 W / kg, 30 min

Wiholm și colab. (2009)

Sarcina de navigare spațială „virtuală”

884 MHz, vârf SAR 1,4 W / kg, 150 min

Yogesh și colab. (2014)

Tulburări de somn, latență și disfuncție pe timp de zi, în special la femei

Zheng și colab. (2014)

Neatenția la adolescenți

Utilizarea telefonului mobil > 60 min pe zi

Studii la om care nu au arătat efecte comportamentale semnificative:

Comportament studiat

Condiții experimentale

Calvente și colab. (2016)

Nici o concluzie certă nu poate fi trasă asupra funcțiilor cognitive și comportamentale ale băieților de 10 ani

RFR de mediu 100 kHz până la 6 GHz; abatere medie pătratică 0,286 mW / cm2; densitatea maximă de putere 2,76 mW / cm2

Cinel și colab. (2007)

Sarcina de prag a comenzii

GSM sau undă cu frecvență a purtătoarei nemodulată la cap, 40 min

Curcio și colab. (2008)

Simptome subiective

GSM sau undă cu frecvență a purtătoarei nemodulată la cap, 40 min

Curcio și colab. (2008)

Sarcina timpului de reacție, sarcina de apăsare secvențială a cifrelor

GSM (902,4 MHz, modulare 217 Hz, 0,5 W / kg), 3 x 15 min

Curcio și colab. (2009)

vigilență obiectivă și subiectivă

GSM (902,4 MHz, modulare 8,33 Hz și 217-Hz, 0,5 W / kg), 40 min

Curcio și colab. (2012)

Sarcina somatosenzorială

GSM (902,4 MHz, 8,33 Hz și modulare 217-Hz, 0,5 W / kg), 40 min

Danker-Hopfe și colab. (2011)

Efect asupra somnului

GSM 900 sau WCDMA / UMTS, în timpul somnului

Eltiti și colab. (2009)

Funcții cognitive

GSM 900 sau UMTS, 0,001 mW / cm2, 50 min

Fritzer și colab. (2007)

Funcțiile de somn si cognitive

GSM900 cu modulații de 2, 8, 217, 1733 Hz, vârf SAR la cap 1 W / kg, în timpul somnului

Haarala și colab. (2007)

Funcții cognitive

902 MHz, cu undă continuă sau cu impulsuri (27 Hz, 0,577 ms), vârf SAR la cap 1,18 W / kg, 90 min

Irlenbusch și colab. (2007)

Pragul de discriminare vizuală

GSM 902,4 cu impulsuri MHz 217 Hz, 0,1 mW / cm2, 30 min

Kleinlogel și colab. (2008a)

Stare de bine

UMTS 1950 MHz (0,1 și 1 W / kg) sau GSM 900 MHz (1 W / kg), 30 min

Kleinlogel și colab. (2008b)

Test de performanță continuă care măsoară timpul de reacție și reacția falsă

UMTS 1950 MHz (0,1 și 1 W / kg) sau GSM 900 MHz (1 W / kg), expuse în timpul măsurărilor

Krause și colab. (2007)

Sarcina memoriei auditive

CW 902 MHz sau cu impulsuri la 217 Hz, lățimea impulsului 0,577 msec, medie SAR 0,738 W / kg peste 10 g țesut, vârf 1,18 W / kg

Kwon și colab. (2010b)

Memorie senzorială auditivă la copii

GSM 902 MHz cu impulsuri la 217 Hz, vârf SAR 1,21 W / kg, în lobul temporal în medie 0,82 W / kg peste 10 gm țesut

Loughran și colab. (2013)

Efecte cognitive și EEG în adolescenți între 11-13 ani

GSM900 modulat (SAR maximă 1,4 W / kg sau 0,35 W / kg), 30-60 min

Malek și colab. (2015)

Funcții cognitive la subiecții umani sensibili

GSM modulat prin impulsuri (945 MHZ și 1840 MHz, 28 mW / cm2) și UMTS (2140 MHz, 38 mW / cm), 1 V / m, expunerea întregului corp, pe termen scurt

Mohler și colab. (2010, 2012)

Efect asupra somnului

RFR în mediu în depărtare și radiații de la telefonul mobil și fără fir

Nakatani-Enomoto et al. (2013)

Efect asupra somnului

W-CDMA, 3 h

Redmayne și colab. (2016)

Funcții cognitive la copiii de 8-11 ani

Utilizarea telefonului mobil și fără fir

Riddervold și colab. (2008)

Testul de realizare a traseului B

undă continuă 2140 MHz și 2140 MHz modulați ca UMTS, 45 min

Roser și colab. (2016)

Nu se schimbă aspectul comportamental și capacitatea de concentrare

Utilizarea dispozitivului de comunicație fără fir auto-raportată și înregistrată de operator

Sauter și colab. (2011)

Funcții cognitive

GSM900 și WCDMA, 7 ore 15 min în două episoade

Sauter și colab. (2015)

Funcții cognitive și stare de bine

Semnale radio terestre (TETRA) (385 MHz), 2,5 ore

Schmid și colab. (2012a)

Funcții cognitive

Puls de 900 MHz modulat la 14 și 217 Hz, SAR spațial de vârf 2 W / kg, 30 min

Schmid și colab. (2012b)

Funcții cognitive

Puls de 900 MHz modulat la 2 Hz, 2 W / kg, 30 min

Trunk și colab. (2013)

Procese de detectare automată a devianței

UMTS 3G, 1947 MHz 1,75 W / kg 2 cm de la suprafața modelului capului, 30 min

Trunk și colab. (2014)

Timp de reacție la un stimul

Semnale UMTS 3G 1947 MHz, SAR maxim 1,75 W / kg, 15 min

Trunk et al. (2015)

Timp de reacție la o sarcină vizuală de detectare a țintei

Semnal UMTS 1947-MHz, SAR maxim 1,75 W / kg, 15 min

Unterlechner et al. (2008)

Atenție

Semnale UMTS, SAR maxim 0,63 W / kg la cortexul lobului temporal, 90 min

Wallace et al. (2012)

Funcții cognitive

TETRA 420 MHz, 0,001 mW / cm2, 10-50 min, expunere a întregului corp

Studii efectuate pe animale care au arătat efecte comportamentale:

Comportament studiat

Condiții experimentale

Aldad și colab. (2012)

Memorie hiperactivă, afectată (șoarece)

Radiații de la telefonul mobil de 800 și 1900 MHz, zile de gestație 1-17 (24 ore / zi), testat la 8, 12 și 16 săptămâni

Arendash și colab. (2010, 2012)

Comportament cognitiv îmbunătățit la modelul șoarece al bolii Alzheimer

Puls de 918 MHz modulat la 217 Hz, 0,25-1,05 W / kg, 2-6 luni sau 12 zile, 2 ore / zi

Banaceur și colab. (2013)

Funcții cognitive îmbunătățite la modelul șoarece al bolii Alzheimer

2409 MHz, 1,6 W / kg, 2 ore / zi timp de o lună

Barthélémy și colab. (2016)

Memorie, emoționalitate și locomoție în labirint plus și câmp deschis (șobolan)

900 MHz modulat la 217 MHz, 15 min (1,5 sau 6 W / kg) sau 45 min (6 W / kg)

Bouji și colab. (2012)

Deficit de comportament emoțional contextual (șobolan) (efect observat care variază în funcție de vârstă)

900 MHz, 6 W/kg, 15 min

Cammaerts et al. (2012)

Deficit de memorie olfactivă și / sau vizuală la furnici

GSM900 MHz (modulat GSMK), 0,77 V / m, în mai multe perioade 1,5-6 zile

Cammaerts et al. (2013)

Deteriorarea comportamentului de colectare a hranei la furnici

GSM900 MHz (modulat GSMK), 0,77 V / m, 180 ore

Cammaerts et al. (2014)

Modificări ale comportamentului locomotor și general la furnici

940 MHz modulat cu impulsuri 577 µs lățime, 0,5-1,5 V / m, 10 min expunere înainte de observarea comportamentală

Choi și Choi (2016)

Comportament întârziat asemănător hiperactivității (șoarece)

Telefon inteligent, 10 min / zi, 911 săptămâni

Daniels și colab. (2009)

Scăderea activității motorii și sporirea îngrijirilor (șobolan)

840 MHz, 6 x 10-6 mW / cm2, pui expuși 3 ore / zi din ziua postnatală 2 până în ziua 14, testați în ziua postnatală 58

Deshmukh și colab. (2013a)

Funcții cognitive afectate (labirint plus și labirint cu apă) (șobolan)

900 MHz, 8,47 x 10-5 W / kg, 2 ore / zi, 30 de zile

Deshmukh și colab. (2015)

Funcții cognitive afectate (labirint plus și labirint cu apă) (șobolan)

900 MHz (5.953 x 10-4 W / kg), 1800 MHz (5.835 x 10-4 W / kg), 2450 MHz (6.672 x 10 W / kg), 2 ore / zi, 180 zile

Deshmukh și colab. (2016)

Funcții cognitive afectate (labirint plus și labirint cu apă) (șobolan)

900 MHz (5.953 x 10-4 W / kg) 1800 MHz (5.835 x 10-4 W / kg), 2450 MHz (6.672 x 104 W / kg), 2 ore / zi, 90 zile

Favre (2011)

Comportamentul indus la albinele lucrătoare de anunțare al unui pericol

Telefonul mobil este aproape de stup

Fragopoulou și colab. (2010)

Deficit de memorie spațială (șoarece)

GSM 900 MHz, 0,41-0,98 W / kg, 2 ore / zi, 4 zile

Hao și colab. (2013)

Deficit de învățare și memorie (șobolan)

916 MHz, 1 mW / cm2, 6 ore / zi, 5 zile / săptămână, 10 săptămâni

Hassanshahi și colab. (2017)

Recunoașterea obiectului afectată (șobolan)

2400 MHz, 12 ore / zi, 30 de zile

Hu și colab. (2014)

Deficit de memorie spațială (șobolan)

Microunde de mare putere, 30mW / cm2, SAR medie a creierului 21 W / kg, 15 min / zi, 14 zile

İkinci și colab. (2013)

Deficit de învățare și memorie (șobolan)

900 MHz, a 13-a-a-21-a zi de sarcină, 1 oră / zi, puii testați la 26 de zile

Júnior și colab. (2014)

Tipare de comportament la stres observate (șobolan)

GSM 180 MHz, 2 V / m, 25 sec la fiecare 2 min timp de 3 zile

Kim JH și colab. (2017a)

Comportament asemănător hiperactivității (șoarece)

835 MHz, 4 W / kg, 5 ore / zi timp de 12 săptămâni

Kumar și colab. (2009)

Hipoactivitate, comportament anxietate (șobolan)

GSM 900 MHz și 1800 MHz, 50 apeluri ratate / zi, 4 săptămâni

Kumari și colab. (2017)

Deficitul de învățare spațială și deteriorarea memoriei măsurate prin testul evitării pasive (șoarece)

7,5 KHz câmp magnetic, 12 sau 120 µT, 5 săptămâni

Kumlin și colab. (2007)

Învățare spațială și memorie îmbunătățite (șobolan)

90 MHz, 0,3 sau 3 W / kg, 2 ore / zi, 5 zile / săptămână, 5 săptămâni

Lee și colab. (2015)

Activitate locomotorie după hrănire (pești Poecilia reticulata și Danio rerio)

RFR de la un telefon mobil de 1800 MHz

Li și colab. (2015)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

2,856 MHz 5, 10, 20 sau 30 mW / cm2, 6 min de 3 ori pe săptămână până la 6 săptămâni

Li și colab. (2012)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

Telefon GSM 900, 2 ore / zi, timp de 1 lună, 0,52-1,08 W / kg

Lu și colab. (2012)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

2450 MHz pulsat, 1mW / cm2, 3 ore / zi, 30 zile

Maaroufi și colab. (2014)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

900 MHz, 0,05-0,18 W / cm2, 1 oră / zi, 21 zile

Mathur (2008)

Efect analgezic (șobolan)

73,5 MHz, amplitudine modulată la 16 Hz, 0,4 W / kg, 2 ore / zi, 45 zile

Megha și colab. (2012)

Funcții cognitive (labirint plus și labirint de apă) (șobolan)

900 MHz (5.953 x 10-4 W / kg) sau 1800 MHz (5.845 x 10-4 W / kg), 2 ore / zi, 30 de zile

Mohammed și colab. (2013)

Latență crescută a somnului REM (șobolan)

O undă continuă de 900 MHz, 900 MHz modulată la 8 și 16 Hz, vârf spațial SAR 0,245 W / kg, 1 oră / zi timp de 1 lună

Narayanan și colab. (2009)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

GSM 900/1800 MHz, 50 apeluri pierdute / zi, 4 săptămâni

Narayanan și colab. (2010)

Deficit de evitare pasivă (șobolan)

GSM 900/1800 MHz, 50 apeluri pierdute / zi, 4 săptămâni

Narayanan et al. (2013)

Deficit ridicat de testare în labirintul de emoționalitate (șobolan)

Telefon GSM 900 MHz, densitate maximă de putere 0,1466 mW / cm2, 1 oră / zi timp de 28 de zile

Narayanan și colab. (2015)

Deficit de memorie spațială (șobolan)

Telefon GSH 90 MHz, densitate maximă de putere 0,1466 mW / cm2, 1,15 W / kg, 1 oră / zi timp de 28 zile

Nirwane et al. (2016)

Schimbarea comportamentului social, a comportamentului de anxietate, a deficienței de învățare (pește zebră)

Telefon GSM 900 MHz, 1,34 W / kg, 1 oră / zi timp de 14 zile

Nittby și colab. (2008b)

Funcții reduse ale memoriei (șobolan)

GSM 900 MHz, 0,0006 și 0,06 W / kg, 2 ore / săptămână, 55 săptămâni

Ntzouni și colab. (2011)

Deficit de memorie non-spațială (șoarece)

Telefon GSM 1800-MHz, 022 W / kg, 90 min / zi, 17 zile

Ntzouni și colab. (2013)

Deficit de memorie spațială și non-spațială (șoarece)

Telefon GSM 1800-MHz, 011 W / kg, 90 min / zi, 66-148 zile

Odacı și colab. (2013)

Funcția motorie (șobolan)

900 MHz, 10 V / m, expus 1 oră / zi din ziua 13 până în ziua 21 de sarcină, pui testați la vârsta de 21 de zile

Othman și colab. (2017)

Anxietate și deficite în maturizarea neuromotorie în principal la puii masculi (șobolan)

2450 MHz, 2 ore / zi de la concepție până la naștere, pui testați la vârsta de 28, 30 și 31 de zile

Pelletier et al. (2013)

Creșterea aportului alimentar; modificări ale parametrilor de somn; aportul alimentar crescut (șobolan)

900 MHz, 1 V / m, 0,3-0,1 W / kg în funcție de vârstă, 23,5 ore / zi, 5 săptămâni

Pelletier și colab. (2014)

Au preferat să doarmă într-un mediu cu temperatură diferită comparativ cu grupul de control; parametrii de somn (șobolan)

900 MHz, 1 V / m, 0,3-0,1 W / kg în funcție de vârstă, 23,5 ore / zi, 5 săptămâni

Qiao și colab. (2014)

Deficit de memorie spațială (șobolan)

2856 MHz, 30 mW / cm2, 14 W / kg, 5 min

Qin și colab. (2014)

Deficiențe de învățare și memorie (șoarece)

1800 MHz, 0,208 mW / cm2, 2 ore / zi, 30 de zile

Razavinasab și colab. (2016)

Evitare pasivă și deficiențe de învățare spațială și de memorie (șobolan)

RFR pulsat de 900 MHz, 0,3-0,9 W / kg, 6 ore / zi de la concepție până la naștere, testat la vârsta de 30 de zile

Saikhedkar și colab. (2014)

Deficite de învățare și memorie (șobolan)

Telefon 900 MHz, 0,9 W / kg, 4 ore / zi, 15 zile

Sarapultseva și colab. (2014)

Activitatea motorie (protozoare Spirostomum ambiguum)

1000 MHz 0r 10.000 MHz, 0,005-0,05 mW / cm2, 0,05-10 ore

Schneider și Stangassinger (2014)

Efect de memorie socială (șobolan)

GSM 900 MHz și UMTS 1966 MHz, 0,4 Wkg, până la 6 luni

Sharma și colab. (2014)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

10.000 MHz, 0,25 mW / cm2, 0,179 W / kg, 2 ore / zi, 30 de zile

Sharma și colab. (2017)

Deficit de învățare spațială și memorie (șobolan)

10.000 MHz, 0,25 mW / cm2, 0,179 W / kg, 2 ore / zi, 15 zile

Shehu și colab. (2016)

Comportament asemănător anxietății (șobolan)

Telefoane GSM 900/1800, apel de 10 minute pe zi timp de 4 săptămâni

Sokolovic și colab. (2012)

Comportament legat de anxietate (șobolan)

Telefon GSM900, 9.88-13.356 V / m, 0.43-0.135 W / kg, 4 ore / zi timp de 20, 40, 60 de zile

Tang și colab. (2015)

Deficit de memorie spațială pe termen lung (șobolan)

900 MHz, 1 mW / cm2, 0,016 W / kg, 3 ore / zi pentru 14-28 zile

Vácha și colab. (2009)

Întreruperea magnetorecepției (gândaci)

Debut: 1,2 MHz 12-18 nT; 2,4 MHz 18-44 nT

Varghese și colab. (2017)

Deficit de învățare și memorie și exprimarea comportamentului de anxietate (șobolan)

2450 MHz, 4 ore / zi timp de 45 de zile; la densitatea puterii de 0,778 mW / cm2, absorbția puterii calculate în corp = 0,04728 W

Wang H. și colab. (2013)

Deficit de memorie spațială (șobolan)

RFR pulsat MHz, 5, 10 și 50 mW / cm2, 6 min

Wang H și colab. (2015)

Deficit de memorie și învățare spațială (șobolan)

RFR pulsat 2856 MHz, 50 mW / cm2, 6 min

Wang H. și colab. (2017)

Deficit de memorie și învățare spațială (șobolan)

2856 MHz (1,75, 3,5 sau 7 W / kg), 6 min / zi, 5 zile / săptămână, 6 săptămâni

Wang K. și colab. (2017)

Memorie de recunoaștere crescută (șoarece)

1800 MHz,> 2,2 W / kg, 30 min

Wang LF și colab. (2016)

Deficit de memorie spațială (șobolan)

GSM 1800 MHz, 30 mW / cm2 5 min / zi, 5 zile / săptămână, 2 luni

Zhang și colab. (2015)

Intensificarea comportamentului legat de anxietate; deficit spațial de memorie și eliminare la puii masculi (șoarece)

9417 MHz, 200 V / m, 2 W / kg, 12 ore / zi în zilele de gestație 3,5-18, puii testați la vârsta de 5 săptămâni

Zhang și colab. (2017)

Intensificarea comportamentului legat de anxietate (șoarece)

1800 MHz, 6 ore / zi timp de 28 de zile, SAR întreg al corpului și creierului la 2,7 W / kg și, respectiv, 2,2 W / kg.

Studii efectuate pe animale care nu au arătat efecte comportamentale semnificative:

Comportament studiat

Condiții experimentale

Ammari și colab. (2008c)

memorie spațială (șobolan)

GSM 900, SRR creier 1,5 W / kg 45 min / zi sau 6 W / kg 15 min / zi, 8 sau 24 săptămâni

Fasseas și colab. (2015)

Chemotaxie, memorie pe termen scurt (Caenorhabditis elegans)

GSM 1800 MHz (15,4 V / m), router WiFi (9,7 V / m), dispozitiv digital pentru comunicații fără fir (DECT) (11,3 V / m); diferite durate de timp (30 min până la 24 ore)

Haghani și colab. (2013)

Funcția motorie (șobolan)

RFR cu impulsuri de 900 MHz, SAR 0,50,9 G / kg; 6 ore / zi în perioada de gestație

Klose și colab. (2014)

Abilități de învățare și comportament motor (șobolan)

RFR cu 900 MHz modulat GSM, expunere la cap numai 2 ore / zi, 5 zile / săptămână între 14 zile și 19 luni, 0,7, 2,5 sau 10 W / kg

Shirai și colab. (2014)

Memorie spațială și funcție motorie la puii F1, F2 și F3 (șobolan)

2140 MHz WCDMA 20 ore / zi din ziua 7 de gestație până la înțărcarea de către femelă, și doar puii până la 6 săptămâni, 3 generații; 0,0670,14 pentru făt, 0,12-0,36 W / kg pentru urmași înainte de înțărcare, 0,12-0,24 W / kg pentru urmași după înțărcare

Salunke și colab. (2015)

Anxietate, tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) și comportament asemănător depresiei (șoarece)

Dispozitiv Bluetooth, 2450 MHz, 60 min / zi timp de 7, 30, 60, 90 sau 120 de zile

Son et al. (2016)

Funcții de memorie spațială și non-spațială (șoarece)

1950 MHz; 2 h / zi, 5 zile / săptămână, 3 luni; 5 W / kg

Majoritatea studiilor efectuate pe animale au raportat efecte, în timp ce mai multe studii la om nu au raportat efecte semnificative, ci doar efecte. Acest lucru poate fi cauzat de mai mulți factori posibili: (a) Oamenii sunt mai puțin sensibili la RFR decât animalele. (b) S-ar putea să fie mai dificil să faci experimente pe subiecți umani decât pe animale, deoarece, în general, este mai ușor să controlezi variabilele și factorii care produc confuzie dintr-un experiment pe animale. (c) În studiile efectuate pe animale, durata expunerii cumulate a fost în general mai lungă și studiile au fost efectuate după expunere, în timp ce în studiile pe subiecți umani, expunerea a fost, în general, o singură dată și testarea au fost efectuate măsurători mai ales în timpul expunerii. Acest lucru ridică întrebarea dacă efectele RFR sunt cumulative. Această considerație ar putea avea implicații foarte importante asupra expunerii subiecților umani la EMF în viața reală. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că au fost raportate modificări neurofiziologice și de comportament atât la animale, cât și la oameni după expunerea acută (o singură dată) la RFR, iar majoritatea studiilor EEG umane menționate mai sus sunt experimente acute de expunere. (d) Majoritatea studiilor la om sunt experimente de expunere la cap, în timp ce majoritatea studiilor efectuate pe animale au implicat expunerea întregului corp. Este posibil să fi făcut acest lucru o diferență? Înseamnă că efectele RFR asupra altor părți ale corpului pot afecta și sistemul nervos? (e) Sistemul nervos are capacitatea de a se adapta la tulburări. Modificările fiziologice ale sistemului nervos nu se manifestă întotdeauna ca efecte comportamentale, de exemplu, vezi Haghani și colab. (2013) (modificări în electrofiziologia celulelor cerebrale Purkinje după expunerea la RFR fără efect comportamental la șobolani) și Schmid și colab. (2012a) (expunerea la RFR a determinat modificarea EEG, dar nu a afectat performanța testului cognitiv la subiecții umani). Creierul uman poate avea o capacitate mai mare de a tolera și de a se adapta la tulburări decât alte animale. (f) În studiile efectuate pe animale, studiile cu efecte au fost în principal cele referitoare la funcții de învățare și memorie. Hipocampul din creier, în special sistemul colinergic, joacă un rol major în învățare și funcțiile de memorie. Diverse studii au indicat că RFR a afectat activitățile electrice / morfologia / chimia hipocampului la animale (Aboul Ezz și colab., 2013; Ammari și colab., 2008a, b; 2010; Barcal și Vozeh, 2007; Barthélémy și colab., 2016 ; Baș și colab., 2009, 2013; Carballo-Quintas și colab., 2011; Choi și Choi, 2016; Erdem Koç et al., 2016; Fragopoulous et al., 2012; Gevrek, 2017; Gökçek-Saraç et al. , 2017; Hao și colab., 2013; Hassanshahi și colab., 2017; Hu și colab., 2014; kinkinci și colab., 2013; Kerimoğlu și colab., 2016b; Kesari și colab., 2011; Kim JH și colab. , 2017b; Kim JY și colab., 2017; Kumari și colab., 2017; Li și colab., 2014; Lopez Martin și colab., 2009; Li și colab., 2012; Lu și colab., 2012; Maskey și colab., 2010 a, b, 2012; Megha și colab., 2015; Mugunthan et ali., 2016; Narayanan și colab., 2010, 2014, 2015; Ning și colab., 2007; Nittby și colab., 2008a; Odaci și colab., 2008; Razavinasab și colab., 2016; Șahin și colab., 2015; Saikhedkar și colab., 2014; Sharma și colab., 2017; Tang și colab., 2015; Tong și colab., 2013; Wang H. și colab., 2013, 2015, 2017; Wang K. și colab., 2017; Wang LF și colab., 2016; Xiong și colab. 2015; Xu și colab., 2017; Yang și colab., 2012; Zhang și colab., 2017). Încă din 1987, noi (Lai și colab., 1987) am raportat că RFR a afectat sistemul colinergic din hipocampul șobolanului ceea ce duce la deficite de învățare spațială și de memorie. Interesant este că efectul RFR asupra hipocampului pare să implice o secvență de răspunsuri neurologice în creier, incluzând activarea opioidelor endogene și eliberarea corticotropinei, hormon de stres (Lai, 1994). Astfel, nu este surprinzător faptul că funcțiile de „învățare și memorie” sunt afectate la rozătoare de către RFR, deoarece în majoritatea studiilor, a fost utilizat labirintul cu apă Morris pentru a studia funcțiile de învățare și de memorie. Labirintul cu apă măsoară memoria spațială, o funcție ce implică în special hipocampul. În studiile umane enumerate mai sus, cel mai frecvent efect studiat a fost legat de funcțiile cognitive. Deoarece expunerea în majoritatea acestor studii pe subiecți a fost localizată în creier, în special în zona corticală temporală, este discutabil dacă testele psihologice utilizate au fost adecvate.

Discuție

1. O îngrijorare majoră este aceea că, în unele studii, nu sunt furnizate detalii despre montajul experimental utilizat pentru expunere și nici despre dozimetrie. Acest lucru este important, deoarece detaliile variabilelor independente sunt foarte importante în interpretarea validității rezultatelor experimentale, adică a variabilelor dependente. În multe dintre aceste studii, un telefon mobil a fost utilizat pentru expunerea animalelor și a oamenilor. Dar, în multe cazuri, nu au fost furnizate informații despre modul în care a fost activat telefonul mobil,. Astfel, cantitatea de energie depusă în corp nu era cunoscută. Unele studii au folosit telefonul în modul „stand by”. Mild și colab. (2012) a raportat că atunci când un telefon mobil staționează în modul „stand-by”, emite de fapt foarte rar o cantitate foarte mică de energie. Este foarte surprinzător faptul că în toate lucrările despre efectele RFR asupra EEG menționate la începutul acestei lucrări, doar două au furnizat informații semnificative cu privire la parametrii de expunere. Acest lucru este alarmant. Poate indica faptul că cercetătorii nu au înțeles proprietățile entității studiate. Este bine ca cercetătorii competenți din alte discipline să contribuie la avansarea bioelectromagneticii. Dar, cred sincer că cercetătorii EMF ar trebui să se familiarizeze cu fizica câmpurilor electromagnetice neionizante.

2. Majoritatea studiilor au fost realizate cu niveluri relativ ridicate de RFR în comparație cu nivelul de mediu. Cu toate acestea, dacă analizăm conținutul lor, se poate observa că au fost raportate efecte la un nivel foarte scăzut, de exemplu la Bak și colab., 2010. Într-adevăr, efectele biologice / asupra sănătății ale RFR la niveluri mult mai mici decât cele prevăzute de majoritatea recomandărilor internaționale privind expunerea la RFR, ca de pildă cele propuse de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) (a se vedea tabelul 1 din Levitt și Lai, 2010). Acest lucru ridică întrebarea dacă limitele de expunere utilizate în majoritatea țărilor în zilele noastre sunt de fapt caduce și trebuie stabilite noi ghiduri privind expunerea.

3. Astfel, există numeroase dovezi că expunerea la RFR afectează sistemul nervos atât din experimente acute cât și pe termen lung de expunere. Pot fi afectate activitățile electrice ale creierului, funcțiile celulelor nervoase și chimia și comportamentul. Au apărut câteva mecanisme explicative pentru aceste efecte. O constatare consecventă este că animalele expuse la RFR au suferit un deficit de memorie și învățare. Aceste efecte pot fi explicate prin rezultatele a numeroase studii care au arătat că RFR a afectat hipocampul, o regiune a creierului implicată în memorie și învățare. Cu toate acestea, locația și configurația hipocampului uman sunt destul de diferite de cele ale unei rozătoare. Nu au existat prea multe studii asupra efectului RFR asupra hipocondrului uman. Mai multe studii au raportat deficit de memorie la subiecții umani expuși la RFR, în special privind memoria pe termen scurt, o funcție specifică legată de hipocamp. Un studiu recent (Deniz și colab., 2017) a arătat că utilizarea cronică a telefonului mobil nu a afectat în mod semnificativ volumul hipocampului la subiecții umani. Totuși, subiecții au prezentat o atenție mai slabă, care probabil nu este legată de hipocamp. Un fapt interesant este că deficiențele de învățare și memorie au fost, de asemenea, raportate la insectele care nu au un hipocamp. Un alt aspect conex este faptul că mai multe lucrări (Adrendash și colab., 2010, 2012; Banaceur și colab., 2013; Dragicevic și colab., 2011) au indicat că expunerea la RFR ar putea anula o parte din defectele unui model animal al bolii Alzheimer, o tulburare neurologică implicată degenerarea inervațiilor colinergice din hipocamp. Interesant, a fost raportată o afirmație similară (Hu și colab., 2016) în cazul expunerii la un câmp magnetic cu frecvențe extrem de joase.

4. O altă constatare foarte solidă este că RFR afectează metabolismul radicalilor liberi în creier. Acest lucru poate explica unele dintre efectele celulare și fiziologice ale RFR asupra sistemului nervos. De fapt, modificările oxidative ale celulelor și țesuturilor după expunerea la RFR este un fenomen foarte frecvent (cf. Yakymenko și colab., 2016). Acest lucru s-a întâmplat în multe organe ale corpului și poate oferi explicații asupra multor efecte biologice raportate ale RFR.

5. Multe dintre efectele RFR asupra sistemului nervos, de exemplu asupra hipocampului, efectul oxidativ și efectele comportamentale sunt de asemenea observate la expunerea la câmpul electromagnetic de frecvență extrem de joasă (vezi secțiunea mea despre efectele neurologice ale ELF EMF în Raportul Bioinitiative, www.bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf). S-a speculat că efectele biologice observate ale RFR modulate de joasă frecvență au fost efectiv cauzate de modulare. Există două studii publicate în ultimul deceniu care păreau să respingă această ipoteză. Perentos și colab. (2013) a raportat în EEG uman „... o anulare a activității globale a benzii alfa a fost observată sub expunerea la RF modulată cu impulsuri și acest lucru nu a diferit de expunerea continuă la RF. Nu a fost observat niciun efect în condiții de frecvență extrem de joasă.” Aceasta înseamnă că pulsarea nu este esențială pentru efectul observat. Schmid și colab. (2012b) a comparat efectele unui câmp modulat de 2Hz de 900 MHz cu un câmp magnetic de 2 Hz asupra EEG în somn la subiecți umani. Ambele câmpuri afectează EEG în somn, dar nu identic. Autorii au concluzionat că „studiul nu susține ipoteza că efectele expunerii la radiofrecvență se bazează doar pe demodularea semnalului.” Cu toate acestea, într-un alt studiu, Schmid et al (2012a) au concluzionat într-un studiu pe EEG de somn că „... componentele frecvenței de modulare dintr-un interval fiziologic pot fi suficiente pentru a induce aceste efecte." În studiile noastre anterioare (de exemplu, Lai și Singh, 1995), am constatat că RFR cu undă continuă și respectiv pulsat produc efecte diferite. Într-adevăr, efectele diferite produse de RFR cu undă continuă și modulate cu aceeași frecvență, în aceleași condiții de expunere și la același SAR reprezintă o indicație puternică a existenței efectelor „non-termice”. O altă întrebare este dacă un tip de modulare este diferit de altul în ceea ce privește efectele biologice. Telefonul mobil avansează de la o generație la alta. Datele obținute prin cercetarea telefonului 3G se aplică radiațiilor de la telefoanele 4G sau 5G? RFR este o entitate complexă. Efectele sale biologice depind de multe dintre proprietățile sale fizice, de exemplu, frecvența, direcția undelor incidente în raport cu obiectul expus, proprietățile dielectrice și mărimea și forma obiectului expus, polarizarea undelor etc. Astfel, este puțin probabil că se pot extrapola cu ușurință efectele de la o formă de RFR la alta. O presupunere că radiațiile 3G sunt sigure nu implică în mod necesar că radiațiile 5G ar fi sigure. Fiecare dintre ele trebuie cercetate separat.

6. Un domeniu important de cercetare este modul în care RFR din mediul ambiant afectează oamenii și viața sălbatică. Nivelul RFR din mediu a devenit din ce în ce mai mare în ultimele decenii din cauza utilizării dispozitivelor fără fir RFR. Din exemplul lui Bak și colab. (2010) menționat mai sus reiese că efectul asupra potențialului cerebral uman legat de eveniment a fost raportat după 20 de minute de expunere la un semnal GSM la o densitate de putere de 0,0052 mW / cm2. Acest lucru este foarte aproape de nivelurile găsite în unele orașe. Cea mai mare densitate de putere a RFR ambiantă măsurată în apropierea școlilor și a spitalelor din Chandigarh, India a fost de 0,001148 mW / cm2în 2012 (Dhami, 2012). Densitatea maximă totală de putere RFR emisă de stațiile de radiodifuziune FM și TV și stațiile de bază pentru telefoane mobile din centrele marilor orașe din Cisiordania-Palestina a fost de 0,00386 mW / cm2(Lahham și Hammash, 2012). Trebuie, de asemenea, să avem în vedere faptul că expunerea din studiul lui Bak și colab. (2010) a fost acută (20 min), în timp ce expunerea din mediul ambiant este cronică. Legat de efectul neurologic este simțul magnetic posedat de multe specii de animale. Este esențial pentru supraviețuirea lor. S-a raportat interferența RFR cu orientarea busolei magnetice a animalelor (de exemplu, Landler și colab., 2015; Malkemper și colab., 2015; Pakhomov și colab., 2017; Schwarze și colab., 2016; Vácha și colab., 2009). Înțelegerea efectelor ar putea ajuta la menținerea ecosistemului și la asigurarea supraviețuirii speciilor de pe acest pământ.

Bibliografie

Aboul Ezz HS, Khadrawy YA, Ahmed NA, Radwan NM, El Bakry MM. The effect of pulsed electromagnetic radiation from mobile phone on the levels of monoamine neurotransmitters in four different areas of rat brain. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 17:1782-1788, 2013. Abramson MJ, Benke GP, Dimitriadis C, Inyang IO, Sim MR, Wolfe RS, Croft RJ. Mobile telephone use is associated with changes in cognitive function in young adolescents. Bioelectromagnetics. 30:678-686, 2009. Akbari A, Jelodar G, Nazifi S. Vitamin C protects rat cerebellum and encephalon from oxidative stress following exposure to radiofrequency wave generated by a BTS antenna model. Toxicol Mech Methods. 24:347-352, 2014. Aldad TS, Gan G, Gao XB, Taylor HS. Fetal radiofrequency radiation exposure from 800-1900 MHz-rated cellular telephones affects neurodevelopment and behavior in mice. Sci Rep. 2:312, 2012. 23 Ammari M, Brillaud E, Gamez C, Lecomte A, Sakly M, Abdelmelek H, de Seze R. Effect of a chronic GSM 900 MHz exposure on glia in the rat brain. Biomed Pharmacother. 62:273-281, 2008a. Ammari M, Lecomte A, Sakly M, Abdelmelek H, de-Seze R. Exposure to GSM 900 MHz electromagnetic fields affects cerebral cytochrome c oxidase activity. Toxicol. 250:70-74, 2008b. Ammari M, Jacquet A, Lecomte A, Sakly M, Abdelmelek H, de Seze R. Effect of head-only sub-chronic and chronic exposure to 900-MHz GSM electromagnetic fields on spatial memory in rats. Brain Inj. 22:1021-1029, 2008c. Ammari M, Gamez C, Lecomte A, Sakly M, Abdelmelek H, De Seze R. GFAP expression in the rat brain following sub-chronic exposure to a 900 MHz electromagnetic field signal. Int J Radiat Biol. 86:367-375, 2010. Arendash GW, Sanchez-Ramos J, Mori T, Mamcarz M, Lin X, Runfeldt M, Wang L, Zhang G, Sava V, Tan J, Cao C. Electromagnetic field treatment protects against and reverses cognitive impairment in Alzheimer's disease mice. J Alzheimers Dis. 19:191-210, 2010. Arendash GW, Mori T, Dorsey M, Gonzalez R, Tajiri N, Borlongan C. Electromagnetic treatment to old Alzheimer's mice reverses β-amyloid deposition, modifies cerebral blood flow, and provides selected cognitive benefit. PLoS One. 7:e35751, 2012. Arns M, Van Luijtelaar G, Sumich A, Hamilton R, Gordon E. Electroencephalographic, personality, and executive function measures associated with frequent mobile phone use. Int J Neurosci. 117:1341-1360, 2007. Bai WF, Xu WC, Feng Y, Huang H, Li XP, Deng CY, Zhang MS. Fifty-Hertz electromagnetic fields facilitate the induction of rat bone mesenchymal stromal cells to differentiate into functional neurons. Cytotherapy. 15:961-970, 2013. Bak M, Dudarewicz A, Zmyślony M, Sliwinska-Kowalska M. Effects of GSM signals during exposure to event related potentials (ERPs). Int J Occup Med Environ Health. 23:191-199, 2010. Banaceur S, Banasr S, Sakly M, Abdelmelek H. Whole body exposure to 2.4 GHz WIFI signals: effects on cognitive impairment in adult triple transgenic mouse models of Alzheimer's disease (3xTg-AD). Behav Brain Res. 240:197-201, 2013. Barcal J, Vozeh F. Effect of whole-body exposure to high-frequency electromagnetic field on the brain cortical and hippocampal activity in mouse experimental model. NeuroQuantology 5:292-302, 2007. 24 Barthélémy A, Mouchard A, Bouji M, Blazy K, Puigsegur R, Villégier AS. Glial markers and emotional memory in rats following acute cerebral radiofrequency exposures. Environ Sci Pollut Res Int. 23:25342-25355, 2016. Bas O, Odaci E, Kaplan S, Acer N, Ucok K, Colakoglu S. 900 MHz electromagnetic field exposure affects qualitative and quantitative features of hippocampal pyramidal cells in the adult female rat. Brain Res. 1265:178-185, 2009. Baș O, Sönmez OF, Aslan A, İkinci A, Hancı H, Yıldırım M, Kaya H, Akça M, Odacı E. Pyramidal cell loss in the cornu ammonis of 32-day-old female rats following exposure to a 900 megahertz electromagnetic field during prenatal days 13–21. NeuroQuantology 11:591-599, 2013. Bawin SM, Kaczmarek LK, Adey WR. Effects of modulated VHF fields on the central nervous system. Annals NY Acad Sci. 247:74-81, 1975. Blackman CF, Elder JA, Weil CM, Benane SG, Eichinger DC, House DE. Induction of calcium-ion efflux from brain tissue by radio-frequency radiation: effects of modulation frequency and field strength. Radio Sci. 14(6S):93-98, 1979. Bodera P, Stankiewicz W, Antkowiak B, Paluch M, Kieliszek J, Sobiech J, Niemcewicz M. Influence of electromagnetic field (1800 MHz) on lipid peroxidation in brain, blood, liver and kidney in rats. Int J Occup Med Environ Health. 28:751-759, 2015. Bouji M, Lecomte A, Hode Y, de Seze R, Villégier AS. Effects of 900 MHz radiofrequency on corticosterone, emotional memory and neuroinflammation in middle-aged rats. Exp Gerontol. 47:444-451, 2012. Bhagat S, Varshney S, Bist SS, Goel D, Mishra S, Jha VK. Effects on auditory function of chronic exposure to electromagnetic fields from mobile phones. Ear Nose Throat J. 95:E18-22, 2016. Brillaud E, Piotrowski A, de Seze R. Effect of an acute 900 MHz GSM exposure on glia in the rat brain: a time-dependent study. Toxicology. 238:23-33, 2007. Calvente I, Pérez-Lobato R, Núñez MI, Ramos R, Guxens M, Villalba J, Olea N, Fernández MF. Does exposure to environmental radiofrequency electromagnetic fields cause cognitive and behavioral effects in 10-year-old boys? Bioelectromagnetics. 37:25-36, 2016. Cammaerts MC, De Doncker P, Patris X, Bellens F, Rachidi Z, Cammaerts D. GSM 900 MHz radiation inhibits ants' association between food sites and encountered cues. Electromagn Biol Med. 31:151-165, 2012. Cammaerts MC, Rachidi Z, Bellens F, De Doncker P. Food collection and response to pheromones in an ant species exposed to electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med. 32:315-332, 2013. 25 Cammaerts M-C, Vandenbosch GAE, Volski V. Effect of short-term GSM radiation at representative levels in society on a biological model: the ant Myrmica sabuleti. J Insect Beh. 27:514-526. 2014. Cao H, Qin F, Liu X, Wang J, Cao Y, Tong J, Zhao H. Circadian rhythmicity of antioxidant markers in rats exposed to 1.8 GHz radiofrequency fields. Int J Environ Res Public Health. 12:2071-2087, 2015. Carballo-Quintás M, Martínez-Silva I, Cadarso-Suárez C, Alvarez-Figueiras M, Ares-Pena FJ, López-Martín E. A study of neurotoxic biomarkers, c-fos and GFAP after acute exposure to GSM radiation at 900 MHz in the picrotoxin model of rat brains. Neurotoxicology. 32:478-494, 2011. Carrubba S, Frilot C, Chesson AL, Marino AA. Nonlinear EEG activation evoked by low-strength low-frequency magnetic fields. Neurosci Lett. 417:212-216, 2007. Carrubba S, Frilot C 2nd, Chesson AL Jr, Marino AA. Mobile-phone pulse triggers evoked potentials. Neurosci Lett. 469:164-168, 2010. Çeliker M, Özgür A, Tümkaya L, Terzi S, Yılmaz M, Kalkan Y, Erdoğan E. Effects of exposure to 2100 MHz GSM-like radiofrequency electromagnetic field on auditory system of rats. Braz J Otorhinolaryngol. 83:691-696, 2017. Cetin H, Nazıroğlu M, Celik O, Yüksel M, Pastacı N, Ozkaya MO. Liver antioxidant stores protect the brain from electromagnetic radiation (900 and 1800 MHz)-induced oxidative stress in rats during pregnancy and the development of offspring. J Matern Fetal Neonatal Med. 27:1915-1921, 2014. Chen C, Ma Q, Liu C, Deng P, Zhu G, Zhang L, He M, Lu Y, Duan W, Pei L, Li M, Yu Z, Zhou Z. Exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation impairs neurite outgrowth of embryonic neural stem cells. Sci Rep. 4:5103, 2014. Cho H, Seo YK, Yoon HH, Kim SC, Kim SM, Song KY, Park JK. Neural stimulation on human bone marrow-derived mesenchymal stem cells by extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs). Biotechnol Prog. 28:1329-1335, 2012. Choi Y-J, Choi Y-S. Effects of electromagnetic radiation from smartphones on learning ability and hippocampal progenitor cell proliferation in mice. Osong Pub Health Res Persp. 7:12-17, 2016. Choi YK, Lee DH, Seo YK, Jung H, Park JK, Cho H. Stimulation of neural differentiation in human bone marrow mesenchymal stem cells by extremely low-frequency electromagnetic fields incorporated with MNPs. Appl Biochem Biotechnol. 174:1233-1245, 2014. 26 Christ A, Kuster N. Differences in RF energy absorption in the heads of adults and children. Bioelectromagnetics. Suppl 7:S31-44. 2005. Christ A, Gosselin MC, Christopoulou M, Kühn S, Kuster N. Age-dependent tissue-specific exposure of cell phone users. Phys. Med. Biol. 55:1767-1783, 2010. Cinel C, Boldini A, Russo R, Fox E. Effects of mobile phone electromagnetic fields on an auditory order threshold task. Bioelectromagnetics. 28:493-496, 2007. Cinel C, Russo R, Boldini A, Fox E. Exposure to mobile phone electromagnetic fields and subjective symptoms: a double-blind study. Psychosom Med. 70:345-348, 2008. Cook CM, Saucier DM, Thomas AW, Prato FS. Changes in human EEG alpha activity following exposure to two different pulsed magnetic field sequences. Bioelectromagnetics. 30:9-20, 2009. Croft RJ, Hamblin DL, Spong J, Wood AW, McKenzie RJ, Stough C. The effect of mobile phone electromagnetic fields on the alpha rhythm of human electroencephalogram. Bioelectromagnetics. 29:1-10, 2008. Croft RJ, Leung S, McKenzie RJ, Loughran SP, Iskra S, Hamblin DL, Cooper NR. Effects of 2G and 3G mobile phones on human alpha rhythms: Resting EEG in adolescents, young adults, and the elderly. Bioelectromagnetics. 31:434-444, 2010. Cui Y, Ge Z, Rizak JD, Zhai C, Zhou Z, Gong S, Che Y. Deficits in water maze performance and oxidative stress in the hippocampus and striatum induced by extremely low frequency magnetic field exposure. PLoS One. 7:e32196, 2012. Curcio G, Valentini E, Moroni F, Ferrara M, De Gennaro L, Bertini M. Psychomotor performance is not influenced by brief repeated exposures to mobile phones. Bioelectromagnetics. 29:237-241, 2008. Curcio G, Ferrara M, Limongi T, Tempesta D, Di Sante G, De Gennaro L, Quaresima V, Ferrari M. Acute mobile phones exposure affects frontal cortex hemodynamics as evidenced by functional near-infrared spectroscopy. J Cereb Blood Flow Metab. 29:903-910, 2009. Curcio G, Nardo D, Perrucci MG, Pasqualetti P, Chen TL, Del Gratta C, Romani GL, Rossini PM. Effects of mobile phone signals over BOLD response while performing a cognitive task. Clin Neurophysiol. 123:129-136, 2012. Daniels WM, Pitout IL, Afullo TJ, Mabandla MV. The effect of electromagnetic radiation in the mobile phone range on the behaviour of the rat. Metab Brain Dis. 24:629-641, 2009. Danker-Hopfe H, Dorn H, Bahr A, Anderer P, Sauter C. Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. J Sleep Res. 20(1 Pt 1):73-81, 2011. 27 Danker-Hopfe H, Dorn H, Bolz T, Peter A, Hansen ML, Eggert T, Sauter C. Effects of mobile phone exposure (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on polysomnography based sleep quality: An intra- and inter-individual perspective. Environ Res. 145:50-60, 2015. Dasdag S, Akdag MZ, Ulukaya E, Uzunlar AK, Ocak AR. Effect of mobile phone exposure on apoptotic glial cells and status of oxidative stress in rat brain. Electromagn Biol Med. 28:342-354, 2009. Dasdag S, Akdag MZ, Kizil G, Kizil M, Cakir DU, Yokus B. Effect of 900 MHz radio frequency radiation on beta amyloid protein, protein carbonyl, and malondialdehyde in the brain. Electromagn Biol Med. 31:67-74, 2012. de Gannes FP, Billaudel B, Taxile M, Haro E, Ruffié G, Lévêque P, Veyret B, Lagroye I. Effects of head-only exposure of rats to GSM-900 on blood-brain barrier permeability and neuronal degeneration. Radiat Res. 172:359-367, 2009. de Tommaso M, Rossi P, Falsaperla R, Francesco Vde V, Santoro R, Federici A. Mobile phones exposure induces changes of contingent negative variation in humans. Neurosci Lett. 464:79-83, 2009. Del Vecchio G, Giuliani A, Fernandez M, Mesirca P, Bersani F, Pinto R, Ardoino L, Lovisolo GA, Giardino L, Calzà L. Effect of radiofrequency electromagnetic field exposure on in vitro models of neurodegenerative disease. Bioelectromagnetics. 30:564-572, 2009. Del Vecchio G, Giuliani A, Fernandez M, Mesirca P, Bersani F, Pinto R, Ardoino L, Lovisolo GA, Giardino L, Calzà L. Continuous exposure to 900MHz GSM-modulated EMF alters morphological maturation of neural cells. Neurosci Lett. 455:173-177, 2009. Deniz OG, Kaplan S, Selcuk MB, Terzi M, Altun, Yurt KK, Aslan K, Davis D. Effects of short and long term electromagnetic fields exposure on the human hippocampus. J Micros Ultrastru. 5:191-197, 2017. Deshmukh PS, Banerjee BD, Abegaonkar MP, Megha K, Ahmed RS, Tripathi AK, Mediratta PK. Effect of low level microwave radiation exposure on cognitive function and oxidative stress in rats. Indian J Biochem Biophys. 50:114-119, 2013. Deshmukh PS, Nasare N, Megha K, Banerjee BD, Ahmed RS, Singh D, Abegaonkar MP, Tripathi AK, Mediratta PK. Cognitive impairment and neurogenotoxic effects in rats exposed to low-intensity microwave radiation. Int J Toxicol. 34:284-290, 2015. Deshmukh PS, Megha K, Nasare N, Banerjee BD, Ahmed RS, Abegaonkar MP, Tripathi AK, Mediratta PK. Effect of low level subchronic microwave radiation on rat brain. Biomed Environ Sci. 29:858-867, 2016. 28 Dhami AK. Study of electromagnetic radiation pollution in an Indian city. Environ Monit Assess. 184:6507-6512, 2012. Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology. 19:523-529, 2008. Divan HA, Kheifets L, Olsen J. Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Scand J Work Environ Health. 37:341-348, 2011. Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Cell phone use and behavioural problems in young children. J Epidemiol Community Health. 66:524-529, 2012. Dragicevic N, Bradshaw PC, Mamcarz M, Lin X, Wang L, Cao C, Arendash GW. Long-term electromagnetic field treatment enhances brain mitochondrial function of both Alzheimer's transgenic mice and normal mice: a mechanism for electromagnetic field-induced cognitive benefit? Neuroscience 185:135-149, 2011. Eberhardt JL, Persson BR, Brun AE, Salford LG, Malmgren LO. Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Electromagn Biol Med. 27:215-229, 2008. Eltiti S, Wallace D, Ridgewell A, Zougkou K, Russo R, Sepulveda F, Fox E. Short-term exposure to mobile phone base station signals does not affect cognitive functioning or physiological measures in individuals who report sensitivity to electromagnetic fields and controls. Bioelectromagnetics. 30:556-563, 2009. Erdem Koç G, Kaplan S, Altun G, Gümüș H, Gülsüm Deniz Ö, Aydin I, Emin Onger M, Altunkaynak Z. Neuroprotective effects of melatonin and omega-3 on hippocampal cells prenatally exposed to 900 MHz electromagnetic fields. Int J Radiat Biol. 92:590-595, 2016. Eser O, Songur A, Aktas C, Karavelioglu E, Caglar V, Aylak F, Ozguner F, Kanter M. The effect of electromagnetic radiation on the rat brain: an experimental study. Turk Neurosurg. 23:707-715, 2013. Fasseas MK, Fragopoulou AF, Manta AK, Skouroliakou A, Vekrellis K, Margaritis LH, Syntichaki P. Response of Caenorhabditis elegans to wireless devices radiation exposure. Int J Radiat Biol. 91:286-293, 2015. Favre D. Mobile phone-induced honeybee worker piping. Apidologie 42:270–279, 2011. Feng JF, Liu J, Zhang L, Jiang JY, Russell M, Lyeth BG, Nolta JA, Zhao M. Electrical Guidance of Human Stem Cells in the Rat Brain. Stem Cell Reports. 9:177-189, 2017. 29 Finnie JW, Blumbergs PC, Cai Z, Manavis J. Expression of the water channel protein, aquaporin-4, in mouse brains exposed to mobile telephone radiofrequency fields. Pathology. 41:473-475, 2009a. Finnie JW, Chidlow G, Blumbergs PC, Manavis J, Cai Z. Heat shock protein induction in fetal mouse brain as a measure of stress after whole of gestation exposure to mobile telephony radiofrequency fields. Pathology. 41:276-279, 2009b. Finnie JW, Cai Z, Manavis J, Helps S, Blumbergs PC. Microglial activation as a measure of stress in mouse brains exposed acutely (60 minutes) and long-term (2 years) to mobile telephone radiofrequency fields. Pathology. 42:151-154, 2010. Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Koussoulakos SL, Margaritis LH. Whole body exposure with GSM 900-MHz affects spatial memory in mice. Pathophysiology. 17:179-187, 2010. Fragopoulou AF, Samara A, Antonelou MH, Xanthopoulou A, Papadopoulou A, Vougas K, Koutsogiannopoulou E, Anastasiadou E, Stravopodis DJ, Tsangaris GT, Margaritis LH. Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation. Electromagn Biol Med. 31:250-274, 2012. Fritzer G, Göder R, Friege L, Wachter J, Hansen V, Hinze-Selch D, Aldenhoff JB. Effects of short- and long-term pulsed radiofrequency electromagnetic fields on night sleep and cognitive functions in healthy subjects. Bioelectromagnetics. 28:316-325, 2007. Gandhi OP, Morgan LL, de Salles AA, Han YY, Herberman RB, Davis DL. Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn. Biol. Med. 31:34-51, 2012. Gao X, Luo R, Ma B, Wang H, Liu T, Zhang J, Lian Z, Cui X. [Interference of vitamin E on the brain tissue damage by electromagnetic radiation of cell phone in pregnant and fetal rats]. Wei Sheng Yan Jiu. 42:642-646, 2013. [Article in Chinese] Gevrek F. Histopathological, immunohistochemical, and stereological analysis of the effect of Gingko biloba (Egb761) on the hippocampus of rats exposed to long-term cellphone radiation. Histol Histopathol. 2017 Nov 9:11943. Ghazizadeh V, Nazıroğlu M. Electromagnetic radiation (Wi-Fi) and epilepsy induce calcium entry and apoptosis through activation of TRPV1 channel in hippocampus and dorsal root ganglion of rats. Metab Brain Dis. 29:787-799, 2014. Ghosn R, Yahia-Cherif L, Hugueville L, Ducorps A, Lemaréchal JD, Thuróczy G, de Seze R, Selmaoui B. Radiofrequency signal affects alpha band in resting electroencephalogram. J Neurophysiol. 113:2753-2759, 2015. 30 Gökçek-Saraç Ç, Er H, Kencebay Manas C, Kantar Gok D, Özen Ș, Derin N. Effects of acute and chronic exposure to both 900 MHz and 2100 MHz electromagnetic radiation on glutamate receptor signaling pathway. Int J Radiat Biol. 93:980-989, 2017. Grafström G, Nittby H, Brun A, Malmgren L, Persson BR, Salford LG, Eberhardt J. Histopathological examinations of rat brains after long-term exposure to GSM-900 mobile phone radiation. Brain Res Bull. 77:257-263, 2008. Gupta N, Goyal D, Sharma R, Arora KS. Effect of prolonged use of mobile phone on brainstem auditory evoked potentials. J Clin Diagn Res. 9:CC07-9, 2015. Haarala C, Takio F, Rintee T, Laine M, Koivisto M, Revonsuo A, Hämäläinen H. Pulsed and continuous wave mobile phone exposure over left versus right hemisphere: effects on human cognitive function. Bioelectromagnetics. 28:289-295, 2007. Haghani M, Shabani M, Moazzami K. Maternal mobile phone exposure adversely affects the electrophysiological properties of Purkinje neurons in rat offspring. Neuroscience. 250:588-598, 2013. Hao Y, Yang X, Chen C, Yuan-Wang, Wang X, Li M, Yu Z. STAT3 signalling pathway is involved in the activation of microglia induced by 2.45 GHz electromagnetic fields. Int J Radiat Biol. 86:27-36, 2010. Hao D, Yang L, Chen S, Tong J, Tian Y, Su B, Wu S, Zeng Y. Effects of long-term electromagnetic field exposure on spatial learning and memory in rats. Neurol Sci. 34:157-164, 2013. Hareuveny R, Eliyahu I, Luria R, Meiran N, Margaliot M. Cognitive effects of cellular phones: a possible role of non-radiofrequency radiation factors. Bioelectromagnetics. 32:585-588, 2011. Hassanshahi A, Shafeie SA, Fatemi I, Hassanshahi E, Allahtavakoli M, Shabani M, Roohbakhsh A, Shamsizadeh A. The effect of Wi-Fi electromagnetic waves in unimodal and multimodal object recognition tasks in male rats. Neurol Sci. 38:1069-1076, 2017. He GL, Luo Z, Shen TT, Li P, Yang J, Luo X, Chen CH, Gao P, Yang XS. Inhibition of STAT3- and MAPK-dependent PGE2 synthesis ameliorates phagocytosis of fibrillar β-amyloid peptide (1-42) via EP2 receptor in EMF-stimulated N9 microglial cells. J Neuroinflammation. 13:296, 2016. Hidisoglu E, Kantar Gok D, Er H, Akpinar D, Uysal F, Akkoyunlu G, Ozen S, Agar A, Yargicoglu P. 2100-MHz electromagnetic fields have different effects on visual evoked potentials and oxidant/antioxidant status depending on exposure duration. Brain Res. 1635:1-11, 2016. Hirose H, Sasaki A, Ishii N, Sekijima M, Iyama T, Nojima T, Ugawa Y. 1950 MHz IMT-2000 field does not activate microglial cells in vitro. Bioelectromagnetics. 31:104-112, 2010. 31 Hountala CD, Maganioti AE, Papageorgiou CC, Nanou ED, Kyprianou MA, Tsiafakis VG, Rabavilas AD, Capsalis CN. The spectral power coherence of the EEG under different EMF conditions. Neurosci Lett. 441:188-192, 2008. Hu S, Peng R, Wang C, Wang S, Gao Y, Dong J, Zhou H, Su Z, Qiao S, Zhang S, Wang L, Wen X. Neuroprotective effects of dietary supplement Kang-fu-ling against high-power microwave through antioxidant action. Food Funct. 5:2243-2251, 2014. Hu Y, Lai J, Wan B, Liu X, Zhang Y, Zhang J, Sun D, Ruan G, Liu E, Liu GP, Chen C, Wang DW. Long-term exposure to ELF-MF ameliorates cognitive deficits and attenuates tau hyperphosphorylation in 3xTg AD mice. Neurotoxicology. 53:290-300, 2016. Hung CS, Anderson C, Horne JA, McEvoy P. Mobile phone 'talk-mode' signal delays EEG-determined sleep onset. Neurosci Lett. 421:82-86, 2007. İkinci A, Odacı E, Yıldırım M, Kaya H, Akça M, Hancı H, Aslan A, Sönmez OF, Baș O. The effects of prenatal exposure to a 900 megahertz electromagnetic field on hippocampus morphology and learning rehavior in rat pups. NeuroQuantology. 11:582-590, 2013. İkinci A, Mercantepe T, Unal D, Erol HS, Șahin A, Aslan A, Baș O, Erdem H, Sönmez OF, Kaya H, Odacı E. Morphological and antioxidant impairments in the spinal cord of male offspring rats following exposure to a continuous 900MHz electromagnetic field during early and mid-adolescence. J Chem Neuroanat. 75(Pt B):99-104, 2016. Imge EB, Kiliçoğlu B, Devrim E, Cetin R, Durak I. Effects of mobile phone use on brain tissue from the rat and a possible protective role of vitamin C - a preliminary study. Int J Radiat Biol. 86:1044-1049, 2010. Inomata-Terada S, Okabe S, Arai N, Hanajima R, Terao Y, Frubayashi T, Ugawa Y. Effects of high frequency electromagnetic field (EMF) emitted by mobile phones on the human motor cortex. Bioelectromagnetics. 28:553-561, 2007. Irlenbusch L, Bartsch B, Cooper J, Herget I, Marx B, Raczek J, Thoss F. Influence of a 902.4 MHz GSM signal on the human visual system: investigation of the discrimination threshold. Bioelectromagnetics. 28:648-654, 2007. Jing J, Yuhua Z, Xiao-qian Y, Rongping J, Dong-mei G, Xi C. The influence of microwave radiation from cellular phone on fetal rat brain. Electromagn Biol Med. 31:57-66, 2012. Jorge-Mora T Köktürk S, Yardimoglu M, Celikozlu SD, Dolanbay EG, Cimbiz A. Effect of Lycopersicon esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum, following prenatal and postnatal exposure to an electromagnetic field. Exp Ther Med. 6:52-56, 2013. 32 Júnior LC, Guimarães ED, Musso CM, Stabler CT, Garcia RM, Mourão-Júnior CA, Andreazzi AE. Behavior and memory evaluation of Wistar rats exposed to 1·8 GHz radiofrequency electromagnetic radiation. Neurol Res. 36:800-803, 2014. Kang KA, Lee HC, Lee JJ, Hong MN, Park MJ, Lee YS, Choi HD, Kim N, Ko YK, Lee JS. Effects of combined radiofrequency radiation exposure on levels of reactive oxygen species in neuronal cells. J Radiat Res. 55:265-276, 2014. Kaprana AE, Chimona TS, Papadakis CE, Velegrakis SG, Vardiambasis IO, Adamidis G, Velegrakis GA. Auditory brainstem response changes during exposure to GSM-900 radiation: an experimental study. Audiol Neurootol. 16:270-276, 2011. Kerimoğlu G, Aslan A, Baș O, Çolakoğlu S, Odacı E. Adverse effects in lumbar spinal cord morphology and tissue biochemistry in Sprague Dawley male rats following exposure to a continuous 1-h a day 900-MHz electromagnetic field throughout adolescence. J Chem Neuroanat. 78:125-130, 2016a. Kerimoğlu G, Hancı H, Baș O, Aslan A, Erol HS, Turgut A, Kaya H, Çankaya S, Sönmez OF, Odacı E. Pernicious effects of long-term, continuous 900-MHz electromagnetic field throughout adolescence on hippocampus morphology, biochemistry and pyramidal neuron numbers in 60-day-old Sprague Dawley male rats. J Chem Neuroanat. 77:169-175, 2016b. Kesari KK, Kumar S, Behari J. 900-MHz microwave radiation promotes oxidation in rat brain. Electromagn Biol Med. 30:219-234, 2011. Khullar S, Sood A, Sood S. Auditory brainstem responses and EMFs generated by mobile phones. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 65(Suppl 3):645-649, 2013. Kim HJ, Jung J, Park JH, Kim JH, Ko KN, Kim CW. Extremely low-frequency electromagnetic fields induce neural differentiation in bone marrow derived mesenchymal stem cells. Exp Biol Med (Maywood). 238:923-931, 2013. Kim JH, Yu DH, Huh YH, Lee EH, Kim HG, Kim HR. Long-term exposure to 835 MHz RF-EMF induces hyperactivity, autophagy and demyelination in the cortical neurons of mice. Sci Rep. 7:41129, 2017a. Kim JH, Yu DH, Kim HJ, Huh YH, Cho SW, Lee JK, Kim HG, Kim HR. Exposure to 835 MHz radiofrequency electromagnetic field induces autophagy in hippocampus but not in brain stem of mice. Toxicol Ind Health. 2017b Jan 1:748233717740066. doi: 10.1177/0748233717740066. Kim JY, Kim HJ, Kim N, Kwon JH, Park MJ. Effects of radiofrequency field exposure on glutamate-induced oxidative stress in mouse hippocampal HT22 cells. Int J Radiat Biol. 93:249-256, 2017. 33 Kleinlogel H, Dierks T, Koenig T, Lehmann H, Minder A, Berz R. Effects of weak mobile phone - electromagnetic fields (GSM, UMTS) on well-being and resting EEG. Bioelectromagnetics. 29:479-487, 2008a. Kleinlogel H, Dierks T, Koenig T, Lehmann H, Minder A, Berz R. Effects of weak mobile phone - electromagnetic fields (GSM, UMTS) on event related potentials and cognitive functions. Bioelectromagnetics. 29:488-497, 2008b. Klose M, Grote K, Spathmann O, Streckert J, Clemens M, Hansen VW, Lerchl A. Effects of early-onset radiofrequency electromagnetic field exposure (GSM 900 MHz) on behavior and memory in rats. Radiat Res. 182:435-447, 2014. Köktürk S, Yardimoglu M, Celikozlu SD, Dolanbay EG, Cimbiz A. Effect of Lycopersicon esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum, following prenatal and postnatal exposure to an electromagnetic field. Exp Ther Med. 6:52-56, 2013. Krause CM, Pesonen M, Haarala Björnberg C, Hämäläinen H. Effects of pulsed and continuous wave 902 MHz mobile phone exposure on brain oscillatory activity during cognitive processing. Bioelectromagnetics. 28:296-308, 2007. Kumar RS, Sareesh NN, Nayak S, Mailankot M. Hypoactivity of Wistar rats exposed to mobile phone on elevated plus maze. Indian J Physiol Pharmacol. 53:283-286, 2009. Kumari K, Koivisto H, Viluksela M, Paldanius KMA, Marttinen M, Hiltunen M, Naarala J, Tanila H, Juutilainen J. Behavioral testing of mice exposed to intermediate frequency magnetic fields indicates mild memory impairment. PLoS One. 2017 Dec 4;12(12):e0188880. Kumlin T, Iivonen H, Miettinen P, Juvonen A, van Groen T, Puranen L, Pitkäaho R, Juutilainen J, Tanila H. Mobile phone radiation and the developing brain: behavioral and morphological effects in juvenile rats. Radiat Res. 168:471-479, 2007. Kwon MS, Kujala T, Huotilainen M, Shestakova A, Näätänen R, Hämäläinen H. Preattentive auditory information processing under exposure to the 902 MHz GSM mobile phone electromagnetic field: a mismatch negativity (MMN) study. Bioelectromagnetics. 30:241-248, 2009. Kwon MS, Jääskeläinen SK, Toivo T, Hämäläinen H. No effects of mobile phone electromagnetic field on auditory brainstem response. Bioelectromagnetics. 31:48-55, 2010a. Kwon MS, Huotilainen M, Shestakova A, Kujala T, Näätänen R, Hämäläinen H. No effects of mobile phone use on cortical auditory change-detection in children: an ERP study. Bioelectromagnetics. 31:191-199, 2010b. Lahham A, Hammash A. Outdoor radiofrequency radiation levels in the West Bank-Palestine. Radiat Prot Dosimetry. 149:399-402, 2012. 34 Lai H. Neurological effects of microwave irradiation. In “Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems, Vol. 1”, Lin JC (ed.), Plenum Press, New York, 1994, pp. 27-80. Lai H, Singh NP. Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain cells. Bioelectromagnetics. 16:207-210, 1995. Lai H, Horita A, Chou CK, Guy AW. Low-level microwave irradiation affects central cholinergic activity in the rat. J Neurochem. 48:40-45, 1987. Landler L, Painter MS, Youmans PW, Hopkins WA, Phillips JB. Spontaneous magnetic alignment by yearling snapping turtles: rapid association of radio frequency dependent pattern of magnetic input with novel surroundings. PLoS One. 10(5):e0124728, 2015. Lee D, Lee J, Lee I. Cell phone generated radio frequency electromagnetic field effects on the locomotor behaviors of the fishes Poecilia reticulata and Danio rerio. Int J Radiat Biol. 91:845-850, 2015. Lee W and Yang K-L. Using medaka embryos as a model system to study biological effects of the electromagnetic fields on development and behavior. Ecotoxicol Environ Safety 108:187-194, 2014. Leung S, Croft RJ, McKenzie RJ, Iskra S, Silber B, Cooper NR, O'Neill B, Cropley V, Diaz-Trujillo A, Hamblin D, Simpson D. Effects of 2G and 3G mobile phones on performance and electrophysiology in adolescents, young adults and older adults. Clin Neurophysiol. 122:2203-2216, 2011. Levitt, B.B. and Lai, H. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ Rev. 18:369-395, 2010. Li H, Peng R, Wang C, Qiao S, Yong-Zou, Gao Y, Xu X, Wang S, Dong J, Zuo H, Li-Zhao, Zhou H, Wang L, Hu X. Alterations of cognitive function and 5-HT system in rats after long term microwave exposure. Physiol Behav. 40:236-246, 2015. Li Y, Shi C, Lu G, Xu Q, Liu S. Effects of electromagnetic radiation on spatial memory and synapses in rat hippocampal CA1. Neural Regen Res. 7:1248-1255, 2012. Liu ML, Wen JQ, Fan YB. Potential protection of green tea polyphenols against 1800 MHz electromagnetic radiation-induced injury on rat cortical neurons. Neurotox Res. 20:270-276, 2011. Liu YX, Tai JL, Li GQ, Zhang ZW, Xue JH, Liu HS, Zhu H, Cheng JD, Liu YL, Li AM, Zhang Y. Exposure to 1950-MHz TD-SCDMA electromagnetic fields affects the apoptosis of astrocytes via caspase-3-dependent pathway. PLoS One. 7:e42332, 2012. López-Martín E, Bregains J, Relova-Quinteiro JL, Cadarso-Suárez C, Jorge-Barreiro FJ, Ares-Pena FJ. The action of pulse-modulated GSM radiation increases regional changes in brain activity 35 and c-Fos expression in cortical and subcortical areas in a rat model of picrotoxin-induced seizure proneness. J Neurosci Res. 87:1484-1499, 2009. Loughran SP, McKenzie RJ, Jackson ML, Howard ME, Croft RJ. Individual differences in the effects of mobile phone exposure on human sleep: rethinking the problem. Bioelectromagnetics. 33:86-93, 2012. Loughran SP, Benz DC, Schmid MR, Murbach M, Kuster N, Achermann P. No increased sensitivity in brain activity of adolescents exposed to mobile phone-like emissions. Clin Neurophysiol. 124:1303-1308, 2013. Lowden A, Akerstedt T, Ingre M, Wiholm C, Hillert L, Kuster N, Nilsson JP, Arnetz B. Sleep after mobile phone exposure in subjects with mobile phone-related symptoms. Bioelectromagnetics. 32:4-14, 2011. Lu Y, Xu S, He M, Chen C, Zhang L, Liu C, Chu F, Yu Z, Zhou Z, Zhong M. Glucose administration attenuates spatial memory deficits induced by chronic low-power-density microwave exposure. Physiol Behav. 106:631-637, 2012. Lu Y, He M, Zhang Y, Xu S, Zhang L, He Y, Chen C, Liu C, Pi H, Yu Z, Zhou Z. Differential pro-inflammatory responses of astrocytes and microglia involve STAT3 activation in response to 1800 MHz radiofrequency fields. PLoS One. 9:e108318, 2014. Luria R, Eliyahu I, Hareuveny R, Margaliot M, Meiran N. Cognitive effects of radiation emitted by cellular phones: the influence of exposure side and time. Bioelectromagnetics. 30:198-204, 2009. Lustenberger C, Murbach M, Durr R, Schmid MR, Kuster N, Achermann P, Huber R. Stimulation of the brain with radiofrequency electromagnetic field pulses affects sleep-dependent performance improvement. Brain Stimul. 6:805-811, 2013. Lustenberger, C., Murbach, M., Tüshaus, L., Wehrle, F., Kuster, N., Achermann, P. and Huber, R., Inter-individual and intra-individual variation of the effects of pulsed RF EMF exposure on the human sleep EEG. Bioelectromagnetics. 36: 169-177, 2015. Lv B, Chen Z, Wu T, Shao Q, Yan D, Ma L, Lu K, Xie Y. The alteration of spontaneous low frequency oscillations caused by acute electromagnetic fields exposure. Clin Neurophysiol. 125:277-286, 2014a. Lv B, Su C, Yang L, Xie Y, Wu T. Whole brain EEG synchronization likelihood modulated by long term evolution electromagnetic fields exposure. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2014:986-989, 2014b. 36 Maaroufi K, Had-Aissouni L, Melon C, Sakly M, Abdelmelek H, Poucet B, Save E. Spatial learning, monoamines and oxidative stress in rats exposed to 900MHz electromagnetic field in combination with iron overload. Behav Brain Res. 258:80-89, 2014. Maganioti AE, Hountala CD, Papageorgiou CC, Kyprianou MA, Rabavilas AD, Capsalis CN. Principal component analysis of the P600 waveform: RF and gender effects. Neurosci Lett. 478:19-23, 2010. Malek F, Rani KA, Rahim HA, Omar MH. Effect of short-term mobile phone base station exposure on cognitive performance, body temperature, heart rate and blood pressure of Malaysians. Sci Rep. 5:13206, 2015. Malkemper EP, Eder SH, Begall S, Phillips JB, Winklhofer M, Hart V, Burda H. Magnetoreception in the wood mouse (Apodemus sylvaticus): influence of weak frequency-modulated radio frequency fields. Sci Rep. 29;4:9917, 2015. Mandalà M, Colletti V, Sacchetto L, Manganotti P, Ramat S, Marcocci A, Colletti L. Effect of Bluetooth headset and mobile phone electromagnetic fields on the human auditory nerve. Laryngoscope. 124:255-259, 2014. Maskey D, Kim M, Aryal B, Pradhan J, Choi IY, Park KS, Son T, Hong SY, Kim SB, Kim HG, Kim MJ. Effect of 835 MHz radiofrequency radiation exposure on calcium binding proteins in the hippocampus of the mouse brain. Brain Res. 1313:232-241, 2010a. Maskey D, Pradhan J, Aryal B, Lee CM, Choi IY, Park KS, Kim SB, Kim HG, Kim MJ. Chronic 835-MHz radiofrequency exposure to mice hippocampus alters the distribution of calbindin and GFAP immunoreactivity. Brain Res. 1346:237-246, 2010b. Maskey D, Kim HJ, Kim HG, Kim MJ. Calcium-binding proteins and GFAP immunoreactivity alterations in murine hippocampus after 1 month of exposure to 835 MHz radiofrequency at SAR values of 1.6 and 4.0 W/kg. Neurosci Lett. 506:292-296, 2012. Maskey D, Kim MJ. Immunohistochemical localization of brain-derived neurotrophic factor and glial cell line-derived neurotrophic factor in the superior olivary complex of mice after radiofrequency exposure. Neuroscience Letters. 564:78-82, 2014. Masuda H, Ushiyama A, Takahashi M, Wang J, Fujiwara O, Hikage T, Nojima T, Fujita K, Kudo M, Ohkubo C. Effects of 915 MHz electromagnetic-field radiation in TEM cell on the blood-brain barrier and neurons in the rat brain. Radiat Res. 172:66-73, 2009. Mathur R. Effect of chronic intermittent exposure to AM radiofrequency field on responses to various types of noxious stimuli in growing rats. Electromagn Biol Med. 27:266-276, 2008. 37 Megha K, Deshmukh PS, Banerjee BD, Tripathi AK, Abegaonkar MP. Microwave radiation induced oxidative stress, cognitive impairment and inflammation in brain of Fischer rats. Indian J Exp Biol. 50:889-896, 2012. Megha K, Deshmukh PS, Ravi AK, Tripathi AK, Abegaonkar MP, Banerjee BD. Effect of low-intensity microwave radiation on monoamine neurotransmitters and their key regulating enzymes in rat brain. Cell Biochem Biophys. 73:93-100, 2015. Meral I, Mert H, Mert N, Deger Y, Yoruk I, Yetkin A, Keskin S. Effects of 900-MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on brain oxidative stress and some vitamin levels of guinea pigs. Brain Res. 1169:120-124, 2007. Mild KH, Andersen JB, Pedersen GF. Is there any exposure from a mobile phone in stand-by mode? Electromagn Biol Med. 31:52-56, 2012. Mohler E, Frei P, Braun-Fahrländer C, Fröhlich J, Neubauer G, Röösli M; Qualifex Team. Effects of everyday radiofrequency electromagnetic-field exposure on sleep quality: a cross-sectional study. Radiat Res. 174:347-356, 2010. Mohler E, Frei P, Fröhlich J, Braun-Fahrländer C, Röösli M; QUALIFEX-team. Exposure to radiofrequency electromagnetic fields and sleep quality: a prospective cohort study. PLoS One. 7:e37455, 2012. Mohammed HS, Fahmy HM, Radwah NM, Elsayed AA. Non-thermal continuous and modulated electromagnetic radiation fields effects on sleep EEG of rats. J Adv Res. 4: 81-187, 2013. Mortazavi SM, Rouintan MS, Taeb S, Dehghan N, Ghaffarpanah AA, Sadeghi Z, Ghafouri F. Human short-term exposure to electromagnetic fields emitted by mobile phones decreases computer-assisted visual reaction time. Acta Neurol Belg. 112:171-175, 2012. Mortazavi SM, Taeb S, Dehghan N. Alterations of visual reaction time and short term memory in military radar personnel. Iran J Public Health. 42:428-435, 2013. Motawi TK, Darwish HA, Moustafa YM, Labib MM. Biochemical modifications and neuronal damage in brain of young and adult rats after long-term exposure to mobile phone radiations. Cell Biochem Biophys. 70:845-855, 2014. Movvahedi MM, Tavakkoli-Golpayegani A, Mortazavi SA, Haghani M, Razi Z, Shojaie-Fard MB, Zare M, Mina E, Mansourabadi L, Nazari-Jahromi, Safari A, Shokrpour N, Mortazavi SM. Does exposure to GSM 900 MHz mobile phone radiation affect short-term memory of elementary school students? J Pediatr Neurosci. 9:121-124, 2014. Mugunthan N, Shanmugasamy K, Anbalagan J, Rajanarayanan S, Meenachi S. Effects of long term exposure of 900-1800 MHz radiation emitted from 2G mobile phone on mice hippocampus- A histomorphometric study. J Clin Diagn Res. 10:AF01-6, 2016. 38 Nakatani-Enomoto S, Furubayashi T, Ushiyama A, Groiss SJ, Ueshima K, Sokejima S, Simba AY, Wake K, Watanabe SI, Nishikawa M, Miyawaki K, Taki M, Ugawa Y. Effects of electromagnetic fields emitted from W-CDMA-like mobile phones on sleep in humans. Bioelectromagnetics. 34:589-598, 2013. Narayanan SN, Kumar RS, Potu BK, Nayak S, Mailankot M. Spatial memory performance of Wistar rats exposed to mobile phone. Clinics (Sao Paulo). 64:231-234, 2009. Narayanan SN, Kumar RS, Potu BK, Nayak S, Bhat PG, Mailankot M. Effect of radio-frequency electromagnetic radiations (RF-EMR) on passive avoidance behaviour and hippocampal morphology in Wistar rats. Ups J Med Sci. 115:91-96, 2010. Narayanan SN, Kumar RS, Paval J, Kedage V, Bhat MS, Nayak S, Bhat PG. Analysis of emotionality and locomotion in radio-frequency electromagnetic radiation exposed rats. Neurol Sci. 34:1117-1124, 2013. Narayanan SN, Kumar RS, Kedage V, Nalini K, Nayak S, Bhat PG. Evaluation of oxidant stress and antioxidant defense in discrete brain regions of rats exposed to 900 MHz radiation. Bratisl Lek Listy. 115:260-266, 2014. Narayanan SN, Kumar RS, Karun KM, Nayak SB, Bhat PG. Possible cause for altered spatial cognition of prepubescent rats exposed to chronic radiofrequency electromagnetic radiation. Metab Brain Dis. 30:1193-1206, 2015. Naziroğlu M, Gümral N. Modulator effects of L-carnitine and selenium on wireless devices (2.45 GHz)-induced oxidative stress and electroencephalography records in brain of rat. Int J Radiat Biol. 85:680-689, 2009. Nazıroğlu M, Çelik Ö, Özgül C, Çiğ B, Doğan S, Bal R, Gümral N, Rodríguez AB, Pariente JA. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 105:683-692, 2012. Ning W, Xu SJ, Chiang H, Xu ZP, Zhou SY, Yang W, Luo JH. Effects of GSM 1800 MHz on dendritic development of cultured hippocampal neurons. Acta Pharmacol Sin. 28:1873-1880, 2007. Nirwane A, Sridhar V, Majumdar A. Neurobehavioural changes and brain oxidative stress induced by acute exposure to GSM 900 mobile phone radiations in Zebrafish (Danio rerio). Toxicol Res. 32:123-132, 2016. Nittby H, Widegren B, Krogh M, Grafström G, Berlin H, Rehn G, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BRR, Salford L. Exposure to radiation from global system for mobile communications at 1,800 MHz significantly changes gene expression in rat hippocampus and cortex. Environmentalist. 28:458-465, 2008. 39 Nittby H, Grafström G, Tian DP, Malmgren L, Brun A, Persson BR, Salford LG, Eberhardt J. Cognitive impairment in rats after long-term exposure to GSM-900 mobile phone radiation. Bioelectromagnetics. 29:219-232, 2008. Nittby H, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson BR, Salford LG. Increased blood-brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone. Pathophysiology. 16:103-112, 2009. Noor NA, Mohammed HS, Ahmed NA, Radwan NM. Variations in amino acid neurotransmitters in some brain areas of adult and young male albino rats due to exposure to mobile phone radiation. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 15:729-742, 2011 Ntzouni MP, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Margaritis LH. Short-term memory in mice is affected by mobile phone radiation. Pathophysiology. 18:193-199, 2011. Ntzouni MP, Skouroliakou A, Kostomitsopoulos N, Margaritis LH. Transient and cumulative memory impairments induced by GSM 1.8 GHz cell phone signal in a mouse model. Electromagn Biol Med. 32:95-120, 2013 Nylund R, Kuster N, Leszczynski D. Analysis of proteome response to the mobile phone radiation in two types of human primary endothelial cells. Proteome Sci. 8:52, 2010. Odaci E, Bas O, Kaplan S. Effects of prenatal exposure to a 900 MHz electromagnetic field on the dentate gyrus of rats: a stereological and histopathological study. Brain Res. 1238:224-229, 2008. Odacı E, İkinci A, Yıldırım M, Kaya H, Akça M, Hancı H, Sönmez OF, Aslan A, Okuyan M, Baș O. The effects of 900 megahertz electromagnetic field applied in the prenatal period on spinal cord morphology and motor behavior in female rat pups. NeuroQuantology 11:573-581, 2013. Odacı E, Hancı H, İkinci A, Sönmez OF, Aslan A, Șahin A, Kaya H, Çolakoğlu S, Baș O. Maternal exposure to a continuous 900-MHz electromagnetic field provokes neuronal loss and pathological changes in cerebellum of 32-day-old female rat offspring. J Chem Neuroanat. 75(Pt B):105-110, 2016. Othman H, Ammari M, Sakly M, Abdelmelek H. Effects of prenatal exposure to WIFI signal (2.45GHz) on postnatal development and behavior in rat: Influence of maternal restraint. Behav Brain Res. 326:291-302, 2017. Özgür A, Tümkaya L, Terzi S, Kalkan Y, Erdivanlı ÖÇ, Dursun E. Effects of chronic exposure to electromagnetic waves on the auditory system. Acta Otolaryngol. 135:765-770, 2015. Pakhomov A, Bojarinova J, Cherbunin R, Chetverikova R, Grigoryev PS, Kavokin K, Kobylkov D, Lubkovskaja R, Chernetsov N. Very weak oscillating magnetic field disrupts the magnetic 40 compass of songbird migrants. J R Soc Interface. 2017 Aug;14(133). pii: 20170364. doi: 10.1098/rsif.2017.0364. Panda NK, Jain R, Bakshi J, Munjal S. Audiologic disturbances in long-term mobile phone users. J Otolaryngol Head Neck Surg. 39:5-11, 2010. Panda NK, Modi R, Munjal S, Virk RS. Auditory changes in mobile users: is evidence forthcoming? Otolaryngol Head Neck Surg. 144:581-585, 2011. Parazzini M, Sibella F, Lutman ME, Mishra S, Moulin A, Sliwinska-Kowalska M, Woznicka E, Politanski P, Zmyslony M, Thuroczy G, Molnár F, Kubinyi G, Tavartkiladze G, Bronyakin S, Uloziene I, Uloza V, Gradauskiene E, Ravazzani P. Effects of UMTS cellular phones on human hearing: results of the European project EMFnEAR. Radiat Res. 172:244-251, 2009. Pelletier A, Delanaud S, Décima P, Thuroczy G, de Seze R, Cerri M, Bach V, Libert JP, Loos N. Effects of chronic exposure to radiofrequency electromagnetic fields on energy balance in developing rats. Environ Sci Pollut Res Int. 20:2735-2746, 2013. Pelletier A, Delanaud S, de Seze R, Bach V, Libert JP, Loos N. Does exposure to a radiofrequency electromagnetic field modify thermal preference in juvenile rats? PLoS One. 9:e99007, 2014. Perentos N, Croft RJ, McKenzie RJ, Cvetkovic D, Cosic I. Comparison of the effects of continuous and pulsed mobile phone like RF exposure on the human EEG. Australas Phys Eng Sci Med. 30:274-280, 2007. Perentos N, Croft RJ, McKenzie RJ, Cvetkovic D, Cosic I. The effect of GSM-like ELF radiation on the alpha band of the human resting EEG. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2008:5680-5683, 2008. Perentos N, Croft RJ, McKenzie RJ, Cosic I. The alpha band of the resting electroencephalogram under pulsed and continuous radio frequency exposures. IEEE Trans Biomed Eng. 60:1702-1710, 2013. Poulletier de Gannes F, Haro E, Hurtier A, Taxile M, Ruffié G, Billaudel B, Veyret B, Lagroye I. Effect of exposure to the edge signal on oxidative stress in brain cell models. Radiat Res. 175:225-230, 2011. Poulletier de Gannes F, Masuda H, Billaudel B, Poque-Haro E, Hurtier A, Lévêque P, Ruffié G, Taxile M, Veyret B, Lagroye I. Effects of GSM and UMTS mobile telephony signals on neuron degeneration and blood-brain barrier permeation in the rat brain. Sci Rep. 2017 Nov 14;7(1):15496. doi: 10.1038/s41598-017-15690-1. Qiao S, Peng R, Yan H, Gao Y, Wang C, Wang S, Zou Y, Xu X, Zhao L, Dong J, Su Z, Feng X, Wang L, Hu X. Reduction of Phosphorylated Synapsin I (Ser-553) Leads to spatial memory impairment by attenuating GABA release after microwave exposure in Wistar Rats. PLoS One. 9:e95503, 2014. 41 Qin F, Yuan H, Nie J, Cao Y, Tong J. [Effects of nano-selenium on cognition performance of mice exposed in 1800 MHz radiofrequency fields]. Wei Sheng Yan Jiu. 43:16-21, 2014. [Article in Chinese] Rağbetli MC, Aydinlioğlu A, Koyun N, Rağbetli C, Karayel M. Effect of prenatal exposure to mobile phone on pyramidal cell numbers in the mouse hippocampus: a stereological study. Int J Neurosci. 119:1031-1041, 2009. Rağbetli MC, Aydinlioğlu A, Koyun N, Rağbetli C, Bektas S, Ozdemir S. The effect of mobile phone on the number of Purkinje cells: a stereological study. Int J Radiat Biol. 86:548-554, 2010. Razavinasab M, Moazzami K, Shabani M. Maternal mobile phone exposure alters intrinsic electrophysiological properties of CA1 pyramidal neurons in rat offspring. Toxicol Ind Health. 32:968-979, 2016. Redmayne M, Smith E, and Abramson MJ. The relationship between adolescents' well-being and their wireless phone use: a cross-sectional study. Environ Health. 12:90, 2013. Redmayne M, Smith CL, Benke G, Croft RJ, Dalecki A, Dimitriadis C, Kaufman J, Macleod S, Sim MR, Wolfe R, Abramson MJ. Use of mobile and cordless phones and cognition in Australian primary school children: a prospective cohort study. Environ Health. 15:26, 2016. Regel SJ, Tinguely G, Schuderer J, Adam M, Kuster N, Landolt HP, Achermann P. Pulsed radio-frequency electromagnetic fields: dose-dependent effects on sleep, the sleep EEG and cognitive performance. J Sleep Res. 16:253-258, 2007. Riddervold IS, Pedersen GF, Andersen NT, Pedersen AD, Andersen JB, Zachariae R, Mølhave L, Sigsgaard T, Kjaergaard SK. Cognitive function and symptoms in adults and adolescents in relation to rf radiation from UMTS base stations. Bioelectromagnetics. 29:257-267, 2008. Roggeveen S, van Os J, Viechtbauer W, Lousberg R. EEG changes due to experimentally induced 3G mobile phone radiation. PLoS One. 10:e0129496, 2015a. Roggeveen S, van Os J, Lousberg R. Does the brain detect 3G mobile phone radiation peaks? An explorative in-depth analysis of an experimental study. PLoS One. 10:e0125390, 2015b. Roser K, Schoeni A, Röösli M. Mobile phone use, behavioural problems and concentration capacity in adolescents: A prospective study. Int J Hyg Environ Health. 219:759-769, 2016. Șahin A, Aslan A, Baș O, İkinci A, Özyılmaz C, Fikret Sönmez O, Çolakoğlu S, Odacı E. Deleterious impacts of a 900MHz electromagnetic field on hippocampal pyramidal neurons of 8-week-old Sprague Dawley male rats. Brain Res. 1624:232-238, 2015. 42 Saikhedkar N, Bhatnagar M, Jain A, Sukhwal P, Sharma C, Jaiswal N. Effects of mobile phone radiation (900 MHz radiofrequency) on structure and functions of rat brain. Neurol Res. 36:1072-1076, 2014. Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BR. Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Environ Health Perspect. 111:881-883, 2003. Salunke BP, Umathe SN, Chavan JG. Behavioral in-effectiveness of high frequency electromagnetic field in mice. Physiol Behav. 140:32-37, 2015. Sarapultseva EI, Igolkina JV, Tikhonov VN, Dubrova YE. The in vivo effects of low-intensity radiofrequency fields on the motor activity of protozoa. Int J Radiat Biol. 90:262-267, 2014. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Bioelectromagnetics. 32:179-190, 2011. Sauter C, Eggert T, Dorn H, Schmid G, Bolz T, Marasanov A, Hansen ML, Peter A, Danker-Hopfe H. Do signals of a hand-held TETRA transmitter affect cognitive performance, well-being, mood or somatic complaints in healthy young men? Results of a randomized double-blind cross-over provocation study. Environ Res. 140:85-94, 2015. Schmid MR, Loughran SP, Regel SJ, Murbach M, Bratic Grunauer A, Rusterholz T, Bersagliere A, Kuster N, Achermann P. Sleep EEG alterations: effects of different pulse-modulated radio frequency electromagnetic fields. J Sleep Res. 21:50-58, 2012a. Schmid MR, Murbach M, Lustenberger C, Maire M, Kuster N, Achermann P, Loughran SP. Sleep EEG alterations: effects of pulsed magnetic fields versus pulse-modulated radio frequency electromagnetic fields. J Sleep Res. 21:620-629, 2012b. Schneider J, Stangassinger M. Nonthermal effects of lifelong high-frequency electromagnetic field exposure on social memory performance in rats. Behav Neurosci. 128:633-637, 2014. Schoeni A, Roser K, Röösli M. Memory performance, wireless communication and exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A prospective cohort study in adolescents. Environ Int. 85:343-351, 2015. Schwarze S, Schneider NL, Reichl T, Dreyer D, Lefeldt N, Engels S, Baker N, Hore PJ, Mouritsen H. Weak broadband electromagnetic fields are more disruptive to magnetic compass orientation in a night-migratory songbird (Erithacus rubecula) than strong narrow-band fields. Front Behav Neurosci. 10:55, 2016. Seckin E, Suren Basar F, Atmaca S, Kaymaz FF, Suzer A, Akar A, Sunan E, Koyuncu M. The effect 43 of radiofrequency radiation generated by a Global System for Mobile Communications source on cochlear development in a rat model. J Laryngol Otol. 128:400-405, 2014. Sharma A, Sisodia R, Bhatnagar D, Saxena VK. Spatial memory and learning performance and its relationship to protein synthesis of Swiss albino mice exposed to 10 GHz microwaves. Int J Radiat Biol. 90:29-35, 2014. Sharma A, Kesari KK, Saxena VK, Sisodia R. Ten gigahertz microwave radiation impairs spatial memory, enzymes activity, and histopathology of developing mice brain. Mol Cell Biochem. 435:1-13, 2017. Shehu A, Mohammed A, Magaji RA, Muhammad MS. Exposure to mobile phone electromagnetic field radiation, ringtone and vibration affects anxiety-like behaviour and oxidative stress biomarkers in albino Wistar rats. Metab Brain Dis. 31:355-362, 2016. Shirai T, Imai N, Wang J, Takahashi S, Kawabe M, Wake K, Kawai H, Watanabe S-I, Furukawa F, Fujiwara O. Multigenerational effects of whole body exposure to 2.14 GHz W-CDMA cellular phone signals on brain function in rats. Bioelectromagnetics. 35:497-511, 2014. Sirav B, Seyhan N. Blood-brain barrier disruption by continuous-wave radio frequency radiation. Electromagn Biol Med. 28:215-222, 2009. Sirav B, Seyhan N. Effects of radiofrequency radiation exposure on blood-brain barrier permeability in male and female rats. Electromagn Biol Med. 30:253-260, 2011. Sırav B, Seyhan N. Effects of GSM modulated radio-frequency electromagnetic radiation on permeability of blood-brain barrier in male & female rats. J Chem Neuroanat. 75(Pt B):123-127, 2016. Söderqvist F, Carlberg M, Hardell L. Mobile and cordless telephones, serum transthyretin and the blood-cerebrospinal fluid barrier: a cross-sectional study. Environ Health. 21; 8:19, 2009a. Söderqvist F, Carlberg M, Hansson Mild K, Hardell L. Exposure to an 890-MHz mobile phone-like signal and serum levels of S100B and transthyretin in volunteers. Toxicol Lett. 189:63-66, 2009b. Söderqvist F, Carlberg M, Hardell L. Use of wireless telephones and serum S100B levels: a descriptive cross-sectional study among healthy Swedish adults aged 18-65 years. Sci Total Environ. 407:798-805, 2009c. Sokolovic D, Djindjic B, Nikolic J, Bjelakovic G, Pavlovic D, Kocic G, Krstic D, Cvetkovic T, Pavlovic V. Melatonin reduces oxidative stress induced by chronic exposure of microwave radiation from mobile phones in rat brain. J Radiat Res. 49:579-586, 2008. 44 Sokolovic D, Djordjevic B, Kocic G, Babovic P, Ristic G, Stanojkovic Z, Sokolovic DM, Veljkovic A, Jankovic A, Radovanovic Z. The effect of melatonin on body mass and behaviour of rats during an exposure to microwave radiation from mobile phone. Bratisl Lek Listy. 113:265-269, 2012. Son Y, Jeong YJ, Kwon JH, Choi HD, Pack JK, Kim N, Lee YS, Lee HJ. 1950 MHz radiofrequency electromagnetic fields do not aggravate memory deficits in 5xFAD mice. Bioelectromagnetics. 37(6):391-399, 2016. Stefanics G, Kellényi L, Molnár F, Kubinyi G, Thuróczy G, Hernádi I. Short GSM mobile phone exposure does not alter human auditory brainstem response. BMC Public Health. 7:325, 2007. Stefanics G, Thuróczy G, Kellényi L, Hernádi I. Effects of twenty-minute 3G mobile phone irradiation on event related potential components and early gamma synchronization in auditory oddball paradigm. Neuroscience. 157:453-462, 2008. Sudan M, Kheifets L, Arah OA, Olsen J. Cell phone exposures and hearing loss in children in the Danish National Birth Cohort. Paediatr Perinat Epidemiol. 27:247-257, 2013. Takahashi M1, Saito A, Jimbo Y, Nakasono S. Evaluation of the effects of power-frequency magnetic fields on the electrical activity of cardiomyocytes differentiated from human induced pluripotent stem cells. J Toxicol Sci. 42:223-231, 2017. Tang J, Zhang Y, Yang L, Chen Q, Tan L, Zuo S, Feng H, Chen Z, Zhu G. Exposure to 900 MHz electromagnetic fields activates the mkp-1/ERK pathway and causes blood-brain barrier damage and cognitive impairment in rats. Brain Res. 1601:92-101, 2015. Thomas S, Heinrich S, von Kries R, Radon K. Exposure to radio-frequency electromagnetic fields and behavioural problems in Bavarian children and adolescents. Eur J Epidemiol. 25:135-141, 2010. Tombini M, Pellegrino G, Pasqualetti P, Assenza G, Benvenga A, Fabrizio E, Rossini PM. Mobile phone emissions modulate brain excitability in patients with focal epilepsy. Brain Stimul. 6:448-454, 2013. Tong J, Chen S, Liu XM, Hao DM. [Effect of electromagnetic radiation on discharge activity of neurons in the hippocampus CA1 in rats]. Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 29:423-427, 2013. [Article in Chinese] Trunk A, Stefanics G, Zentai N, Kovács-Bálint Z, Thuróczy G, Hernádi I. No effects of a single 3G UMTS mobile phone exposure on spontaneous EEG activity, ERP correlates, and automatic deviance detection. Bioelectromagnetics. 34: 31-42, 2013. 45 Trunk A, Stefanics G, Zentai N, Bacskay I, Felinger A, Thuróczy G, Hernádi I. Lack of interaction between concurrent caffeine and mobile phone exposure on visual target detection: An ERP study. Pharmacol Biochem Behav. 124:412-420, 2014. Trunk A, Stefanics G, Zentai N, Bacskay I, Felinger A, Thuróczy G, Hernádi I. Effects of concurrent caffeine and mobile phone exposure on local target probability processing in the human brain. Sci Rep. 5:14434, 2015. Unterlechner M, Sauter C, Schmid G, Zeitlhofer J. No effect of an UMTS mobile phone-like electromagnetic field of 1.97 GHz on human attention and reaction time. Bioelectromagnetics. 29:145-153, 2008. Vácha M, Puzová T, Kvícalová M. Radio frequency magnetic fields disrupt magnetoreception in American cockroach. J Exp Biol. 212(Pt 21):3473-3477, 2009. Varghese R, Majumdar A, Kumar G, Shukla A. Rats exposed to 2.45GHz of non-ionizing radiation exhibit behavioral changes with increased brain expression of apoptotic caspase 3. Pathophysiology. 2017 Nov 14. pii: S0928-4680(17)30052-4. doi: 10.1016/j.pathophys.2017.11.001. Vecchio F, Babiloni C, Ferreri F, Curcio G, Fini R, Del Percio C, Rossini PM. Mobile phone emission modulates interhemispheric functional coupling of EEG alpha rhythms. Eur J Neurosci. 25:1908-1913, 2007. Vecchio F, Babiloni C, Ferreri F, Buffo P, Cibelli G, Curcio G, van Dijkman S, Melgari JM, Giambattistelli F, Rossini PM. Mobile phone emission modulates inter-hemispheric functional coupling of EEG alpha rhythms in elderly compared to young subjects. Clin Neurophysiol. 121:163-171, 2010. Vecchio F, Buffo P, Sergio S, Iacoviello D, Rossini PM, Babiloni C. Mobile phone emission modulates event-related desynchronization of α rhythms and cognitive-motor performance in healthy humans. Clin Neurophysiol. 123:121-128, 2012a. Vecchio F, Tombini M, Buffo P, Assenza G, Pellegrino G, Benvenga A, Babiloni C, Rossini PM. Mobile phone emission increases inter-hemispheric functional coupling of electroencephalographic alpha rhythms in epileptic patients. Int J Psychophysiol. 84:164-171, 2012b. Vecsei Z, Csathó A, Thuróczy G, Hernádi I. Effect of a single 30 min UMTS mobile phone-like exposure on the thermal pain threshold of young healthy volunteers. Bioelectromagnetics. 34:530-541, 2013. 46 Velayutham P, Govindasamy GK, Raman R, Prepageran N, Ng KH. High-frequency hearing loss among mobile phone users. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 66 (Suppl 1):169-172, 2014. Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Bioelectromagnetics. 33:23-39, 2012. Wang H, Peng R, Zhou H, Wang S, Gao Y, Wang L, Yong Z, Zuo H, Zhao L, Dong J, Xu X, Su Z. Impairment of long-term potentiation induction is essential for the disruption of spatial memory after microwave exposure. Int J Radiat Biol. 89:1100-1107, 2013. Wang H, Peng R, Zhao L, Wang S, Gao Y, Wang L, Zuo H, Dong J, Xu X, Zhou H, Su Z. The relationship between NMDA receptors and microwave induced learning and memory impairment: a long-term observation on Wistar rats. Int J Radiat Biol. 91:262-269, 2015. Wang H, Tan S, Xu X, Zhao L, Zhang J, Yao B, Gao Y, Zhou H, Peng R. Long term impairment of cognitive functions and alterations of NMDAR subunits after continuous microwave exposure. Physiol Behav. 181:1-9, 2017. Wang K, Lu JM, Xing ZH, Zhao QR, Hu LQ, Xue L, Zhang J, Mei YA. Effect of 1.8 GHz radiofrequency electromagnetic radiation on novel object associative recognition memory in mice. Sci Rep. 7:44521, 2017. Wang LF, Li X, Gao YB, Wang SM, Zhao L, Dong J, Yao BW, Xu XP, Chang GM, Zhou HM, Hu XJ, Peng RY. Activation of VEGF/Flk-1-ERK pathway induced blood-brain barrier injury after microwave exposure. Mol Neurobiol. 52:478-491, 2015. Wang LF, Tian DW, Li HJ, Gao YB, Wang CZ, Zhao L, Zuo HY, Dong J, Qiao SM, Zou Y, Xiong L, Zhou HM, Yang YF, Peng RY, Hu XJ. Identification of a novel rat NR2B subunit gene promoter region variant and its association with microwave-induced neuron impairment. Mol Neurobiol. 53:2100-2111, 2016. Watilliaux A, Edeline JM, Lévêque P, Jay TM, Mallat M. Effect of exposure to 1,800 MHz electromagnetic fields on heat shock proteins and glial cells in the brain of developing rats. Neurotox Res. 20:109-119, 2011. Wiholm C, Lowden A, Kuster N, Hillert L, Arnetz BB, Akerstedt T, Moffat SD. Mobile phone exposure and spatial memory. Bioelectromagnetics. 30:59-65, 2009. Xiong L, Sun CF, Zhang J, Gao YB, Wang LF, Zuo HY, Wang SM, Zhou HM, Xu XP, Dong J, Yao BW, Zhao L, Peng RY. Microwave exposure impairs synaptic plasticity in the rat hippocampus and PC12 cells through over-activation of the NMDA receptor signaling pathway. Biomed Environ Sci. 28:13-24, 2015. 47 Xu F, Bai Q, Zhou K, Ma L, Duan J, Zhuang F, Xie C, Li W, Zou P, Zhu C. Age-dependent acute interference with stem and progenitor cell proliferation in the hippocampus after exposure to 1800 MHz electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med. 36:158-166, 2017. Xu S, Zhou Z, Zhang L, Yu Z, Zhang W, Wang Y, Wang X, Li M, Chen Y, Chen C, He M, Zhang G, Zhong M. Exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation induces oxidative damage to mitochondrial DNA in primary cultured neurons. Brain Res. 1311:189-196, 2010. Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 35:186-202, 2016. Yang L, Chen Q, Lv B, Wu T. Long-term evolution electromagnetic fields exposure modulates the resting state EEG on alpha and beta bands. Clin EEG Neurosci. 48:168-175, 2017. Yang X, He G, Hao Y, Chen C, Li M, Wang Y, Zhang G, Yu Z. The role of the JAK2-STAT3 pathway in pro-inflammatory responses of EMF-stimulated N9 microglial cells. J Neuroinflammation. 7:54, 2010. Yang XS, He GL, Hao YT, Xiao Y, Chen CH, Zhang GB, Yu ZP. Exposure to 2.45 GHz electromagnetic fields elicits an HSP-related stress response in rat hippocampus. Brain Res Bull. 88:371-378, 2012. Yogesh S, Abha S, Priyanka S. Mobile usage and sleep patterns among medical students. Indian J Physiol Pharmacol. 58:100-103, 2014. Yuan K, Qin W, Wang G, Zeng F, Zhao L, Yang X, Liu P, Liu J, Sun J, von Deneen KM, Gong Q, Liu Y, Tian J. Microstructure abnormalities in adolescents with internet addiction disorder. PLoS One. 6:e20708, 2011. Zareen N, Khan MY, Ali Minhas L. Derangement of chick embryo retinal differentiation caused by radiofrequency electromagnetic fields. Congenit Anom (Kyoto). 49:15-19, 2009. Zhang SZ, Yao GD, Lu DQ, Chiang H, Xu ZP. [Effect of 1.8 GHz radiofrequency electromagnetic fields on gene expression of rat neurons]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 26:449-452, 2008. [Article in Chinese] Zhang Y, Li Z, Gao Y, Zhang C. Effects of fetal microwave radiation exposure on offspring behavior in mice. J Radiat Res. 56:261-268, 2015. Zhang JP, Zhang KY, Guo L, Chen QL, Gao P, Wang T, Li J, Guo GZ, Ding GR. Effects of 1.8 GHz Radiofrequency Fields on the Emotional Behavior and Spatial Memory of Adolescent Mice. Int J Environ Res Public Health. 14(11), 2017. pii: E1344. doi: 10.3390/ijerph14111344. 48 Zhao TY, Zou SP, Knapp PE. Exposure to cell phone radiation up-regulates apoptosis genes in primary cultures of neurons and astrocytes. Neurosci Lett. 412:34-38, 2007. Zheng F, Gao P, He M, Li M, Wang C, Zeng Q, Zhou Z, Yu Z, Zhang L. Association between mobile phone use and inattention in 7102 Chinese adolescents: a population-based cross-sectional study. BMC Public Health. 14:1022, 2014.


Distribuie pe:

 
image
Fă o programare, de luni până vineri
între orele 7:30 - 19:30!

Serviciu clienți — 031.405.0350

sau scrie-ne și te sunăm noi în maxim 2 ore