image
Departamente

Servicii. Medicina de familie

Pachetul de servicii medicale
în asistența medicală primară

Grupa de vârstă gen
c0 c1
0 - 3 ani M
F
4-18 ani M
F
19-39 ani M
F
40-59 ani M
F
60+ ani M
F

În situația în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituționalizate - copii încredințați sau dați în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire și asistență - și persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii, numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% față de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează.

Denumire serviciu medical Frecvență/Plafon
c1 c2

A. Pachet minimal

1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență
2. Supraveghere și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic 1 consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic suspicionată și confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie
3. Monitorizarea evoluției sarcinii și lehuziei
a) luarea în evidență în primul trimestru; 1 consultație
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultație pentru fiecare lună
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultații pentru fiecare lună
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;
1 consultație la domiciliu
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere
- la domiciliu;
1 consultație la domiciliu
4. Servicii de planificare familială 2 consultații/an calendaristic/persoană
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu
6. Servicii de prevenție
Consultația preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani 1 consultație o dată la 3 ani calendaristici

B. Pachet de bază

1. Serviciile medicale preventive și profilactice acordate asiguraților cu vârsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate
- la domiciliul copilului
1 consultație la domiciliu
b) - la 1 lună -
- la domiciliul copilului
1 consultație la domiciliu
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 luni 1 consultație pentru fiecare din lunile nominalizate
d) - de la 4 la 18 ani 1 consultație/an/asigurat
2. Monitorizarea evoluției sarcinii și lăuziei
a) luarea în evidență în primul trimestru; 1 consultație
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultație pentru fiecare lună
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultații pentru fiecare lună
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;
1 consultație la domiciliu
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere -
- la domiciliu;
1 consultație la domiciliu
3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea adultului asimptomatic
a) asigurați cu vârsta între 18 și 39 ani 2 consultații/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei
b) asigurați cu vârsta între 18 și 39 ani - persoane asimptomatice depistate cu risc înalt 1 - 2 consultații/asigurat anual pentru completarea riscogramei
c) asigurați cu vârsta >40 ani 1 - 3 consultații/asigurat/pachet prevenție anual; consultațiile pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive;
c.1) consultație evaluare inițială 1 consultație/pachet prevenție
c.2) consultație pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile 1 consultație /pachet prevenție
c.3) consultație pentru monitorizare/control 1 consultație/pachet prevenție
4. Servicii medicale curative
a) Consultația în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizările unor afecțiuni cronice 2 consultații/asigurat/episod
a1) Consultațiile pentru bolile cu potențial endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la distanță 2 consultații/asigurat/episod
b) Consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice – la cabinet 1 consultație/asigurat/lună
b1) Consultațiile pentru afecțiunile cronice acordate la distanță 1 consultație/asigurat/lună
c) Management de caz:
c.1) evaluarea inițială a cazului nou
c.1.1) evaluarea inițială a cazului nou de HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;
c.1.2) evaluarea inițială a cazului nou de astm bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;
c.1.3) evaluarea inițială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;
O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea
c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, astm bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultații în cadrul - monitorizării managementului de caz
5. Servicii la domiciliu:
a) Urgență 1 consultație pentru fiecare situație de urgență
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice 2 consultații/episod
c) Boli cronice 1 consultație/asigurat/lună
d) Management de caz pentru asigurații nedeplasabili înscriși pe lista proprie
d.1) evaluarea inițială a cazului nou
d.1.1) evaluarea inițială a cazului nou de HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultații în cadrul evaluării;
d.1.2) evaluarea inițială a cazului nou de astm bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultații în cadrul evaluării;
d.1.3) evaluarea inițială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultații în cadrul evaluării;
O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea
d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA dislipidemie și diabet zaharat tip 2, astm bronșic și boala respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultații în cadrul - monitorizării managementului de caz
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu
6. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat conform schemei stabilite de către medicul pneumolog
7. Confirmare caz oncologic pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar
8. Servicii Medicale Diagnostice Și Terapeutice
a) Spirometrie
b) Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore
c) Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braț
d) Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei
e) Tușeu rectal
f) Tamponament anterior epistaxis
g) Extracție corp străin din fosele nazale
h) Extracție corp străin din conductul auditiv extern – inclusiv dopul de cerumen
i) Administrare medicație aerosoli (nu include medicația)
j) Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie
k) Sondaj vezical
l) Imobilizare entorsă
m) Tratamentul chirurgical al panarițiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscențe plăgi, arsuri, extracție corpi străini țesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)
n) Supraveghere travaliu fără naștere
o) Naștere inopinată
p) Testul monofilamentului
q) Peakflowmetrie
r) Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include medicația)
s) Pansamente, suprimat fire
ș) Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de prim ajutor
9. Servicii adiționale
a) ecografie generală - abdomen și pelvis Maximum 3 investigații pe oră/medic
image
Fă o programare, de luni până vineri
între orele 7:30 - 19:30!

Serviciu clienți — 031.405.0350

sau scrie-ne și te sunăm noi în maxim 2 ore